Financial Analyst vs Data Analyst - Corporate Finance Institute

En finansanalytiker er ansvarlig for å samle inn og organisere finansiell informasjon, analysere den, og deretter lage presentasjoner og anbefalinger som skal deles med ledelsen i et selskap eller kunder. En dataanalytiker jobber med et stort antall sett som kommer fra et bredt spekter av kilder som drift, kunder, sikkerhet, helse, engineering, etc. og analyserer dem og gjør dem til anbefalinger og takeaways for ledelse eller klienter. Hovedforskjellen mellom en finansanalytiker og dataanalytiker er at førstnevnte bare jobber med regnskap og økonomiske tall, mens sistnevnte jobber med et bredt spekter av tall fra forskjellige bransjer.

Siste innlegg