Financial Modelling Dashboard - Corporate Finance Institute

Dashboards er en fin måte å levere resultatene av en finansmodell Typer av økonomiske modeller De vanligste typene økonomiske modeller inkluderer: 3 uttalelsesmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene. Ved å lage et sammendrag på 1-2 sider med diagrammer, grafer og tabell, kan en analytiker tydelig forklare hva tallene i modellen sier. Vanlige trekk ved et dashbord fra en finansiell modell inkluderer (1) inntekter Salgsinntekter Salgsinntekter er inntektene som et selskap mottar fra salg av varer eller levering av tjenester. I regnskap kan begrepene "salg" og "inntekt" brukes, og blir ofte brukt om hverandre, for å bety det samme. Inntekt betyr ikke nødvendigvis mottatt kontanter. , marginer og fortjenestediagrammer, (2) kontantstrøms stolpediagrammer, (3) balanseposter,(4) punktdiagrammer som viser faktiske kontra målresultater, (5) kombinasjon av søyle- og linjediagrammer, og (6) datatabeller som viser sensitivitetsanalyse Hva er sensitivitetsanalyse? Sensitivity Analysis er et verktøy som brukes i økonomisk modellering for å analysere hvordan de forskjellige verdiene for et sett med uavhengige variabler påvirker en avhengig variabel.

Siste innlegg