Tilbyr pris - oversikt, hvordan man bestemmer, IPO-prosess

Tilbudskursen er prisen per aksje på offentlig utstedte verdipapirer satt av en garantist og hvor aksjene er tilgjengelige for kjøp. Selv om begrepet hovedsakelig brukes i sammenheng med utstedelse av aksjer, gjelder det også ved utstedelse av andre verdipapirer, inkludert obligasjoner Obligasjoner Obligasjoner er rentepapirer som utstedes av selskaper og myndigheter for å skaffe kapital. Obligasjonsutstederen låner kapital fra obligasjonseieren og foretar faste betalinger til dem med en fast (eller variabel) rente i en spesifisert periode. og strukturerte instrumenter.

Tilbyr pris

Siden børsintroduksjonen (IPO) Initial Public Offering (IPO) En første børsnotering (IPO) er det første salget av aksjer utstedt av et selskap til publikum. Før en børsnotering betraktes et selskap som et privat selskap, vanligvis med et lite antall investorer (grunnleggere, venner, familie og forretningsinvestorer som venturekapitalister eller engelinvestorer). Lær hva en børsnotering er er en metode for kapitalinnsamling, tilbudsprisen er en av de viktigste faktorene for hvor mye penger et selskap som går gjennom børsnoteringen vil kunne samle inn. På grunn av dette er det primære målet for forsikringsselskaper å sette opp en børsnoteringspris som er stor nok til å skaffe et betydelig beløp for et selskap og er lav nok til å tiltrekke interesse blant potensielle investorer.

Tilbyr pris i børsintroduksjonen

Bestemmelsen av tilbudsprisen er en av nøkkelfasen i børsnoteringen. IPO-prisen identifiseres og fastsettes av forsikringsselskapene som deltar i tilbudet. I små børsnoteringer kan tilbudsprisen bestemmes av en bookrunner. En bookrunner er en hovedforsikringsinvesteringsbank som leder og leder tilbudet til selskapets aksjer. Imidlertid er tilbudsprisen i større børsnoteringer satt av et syndikat av forsikringsselskaper som inkluderer flere investeringsbanker.

Generelt vurderer en garantist mange faktorer som kan påvirke børsnoteringsprisen. For eksempel vurderer en tegner den nåværende verdien av et selskap, samt dets fremtidsperspektiver. I tillegg inkluderer IPO-prisen også risikooversikten over investeringen og kompenserer investorer for slik risiko. Til slutt vurderer IPO-prisen de rådende krefter for tilbud og etterspørsel.

Samtidig balanserer en garantist børsnoteringskursen på en måte som er høy nok til å skaffe tilstrekkelig kapital til et selskap, mens den er lav nok til å stimulere interessen til potensielle investorer for å kjøpe aksjene. Å opprettholde balansen er avgjørende for å sikre gjennomføring av en vellykket børsnotering.

For eksempel, hvis en garantist bestemmer seg for å sette en veldig lav tilbudspris, vil et selskap ikke være i stand til å skaffe betydelig kapital. Omvendt kan en høy tilbudspris avskrekke potensielle investorer fra å anskaffe de utstedte aksjene.

Tilbyr pris mot åpningspris

Tilbudsprisen og åpningskursen er to begreper som er nevnt i stor grad i forhold til børsnoteringer, men ofte forveksles. Imidlertid er de to begrepene forskjellige fra hverandre.

I hovedsak er tilbudsprisen den prisen verdipapirene som er utstedt i børsnoteringen og kan anskaffes før starten av den faktiske handelen med verdipapirer på børser. Generelt er det bare institusjonelle og akkrediterte investorer som kan kjøpe nyutstedte aksjer til børsnoteringskurs.

På den annen side er åpningskursen prisen som de nylig utstedte verdipapirene begynner å handle på en børs første handelsdag. I motsetning til IPO-prisen, som er satt opp av underwriter, bestemmes åpningsprisen av tilbud og etterspørsel Tilbud og etterspørsel Lovene om tilbud og etterspørsel er mikroøkonomiske begreper som sier at i effektive markeder er mengden som leveres av en vare og en mengde som kreves av det gode, er like hverandre. Prisen på den varen bestemmes også av det tidspunktet hvor tilbud og etterspørsel er like hverandre. krefter som er utbredt i markedet.

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av den globale Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering. Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å hjelpe alle med å bli en finansanalytiker i verdensklasse . For å fortsette karrieren din, vil tilleggsressursene nedenfor være nyttige:

  • Kapitalinnsamlingsprosess Kapitalinnsamlingsprosess Denne artikkelen er ment å gi leserne en dypere forståelse av hvordan kapitalinnsamlingsprosessen fungerer og skjer i bransjen i dag. For mer informasjon om kapitalinnsamling og forskjellige typer forpliktelser fra forsikringsselskapet, se vår oversiktsoversikt.
  • Equity Syndicate Equity Syndicate Et aksjesyndikat refererer til en gruppe investorer som kommer sammen for å bestemme prisen og selge nye børsnoteringer til publikum. Syndikatet tar ulike hensyn som risiko og økonomisk status i selskapet når det tas stilling til prisen på den flytende børsintroduksjonen.
  • Greenshoe / Overallotment Greenshoe / Overallotment Overallotment, også kjent som greenshoe-opsjon, er et alternativ som er tilgjengelig for forsikringsselskaper for å selge ekstra aksjer i løpet av en børsnotering. Garantiene har lov til å selge 15% flere aksjer enn antall aksjer de opprinnelig planla å selge, og opsjonen
  • IPO-prosess IPO-prosessen IPO-prosessen er der et privat selskap utsteder nye og / eller eksisterende verdipapirer for publikum for første gang. De 5 trinnene diskutert i detalj

Siste innlegg