Proforma-inntjening per aksje-mal - Last ned gratis Excel-mal

Denne proforma-inntjeningen per aksje-mal viser deg hvordan du beregner inntektene per aksje forutsatt en fusjon og oppkjøp Fusjoner Oppkjøp M & A-prosess Denne guiden tar deg gjennom alle trinnene i M & A-prosessen. Lær hvordan fusjoner og oppkjøp og avtaler blir fullført. I denne veiledningen vil vi skissere oppkjøpsprosessen fra start til slutt, de forskjellige typene kjøpere (strategiske mot økonomiske kjøp), viktigheten av synergier og transaksjonskostnader finner sted.

Her er en forhåndsvisning av proforma EPS-malen:

Proforma-inntjening per aksje-skjermbilde

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Proforma fortjeneste per aksje (EPS) er beregningen av EPS forutsatt en fusjon og oppkjøp Fusjoner Oppkjøp M & A-prosess Denne guiden tar deg gjennom alle trinnene i M & A-prosessen. Lær hvordan fusjoner og oppkjøp og avtaler blir fullført. I denne veiledningen vil vi skissere oppkjøpsprosessen fra start til slutt, de forskjellige typer overtakere (strategiske mot økonomiske kjøp), viktigheten av synergier og transaksjonskostnader (M&A) finner sted og alle økonomiske beregninger, samt antall utestående aksjer, oppdateres for å gjenspeile transaksjonen. "Pro forma" på latin betyr "for formens skyld." I dette tilfellet refererer det til å beregne EPS Earnings Per Share Formula (EPS) EPS er en finansiell ratio,som deler nettoinntekt tilgjengelig for vanlige aksjonærer med gjennomsnittlig utestående aksjer over en viss periode. EPS-formelen indikerer et selskaps evne til å produsere netto fortjeneste for vanlige aksjonærer. “For formens skyld” i tilfelle anskaffelsen.

Grunnleggende EPS beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt er en nøkkellinje, ikke bare i resultatregnskapet, men i alle de tre hovedregnskapene. Mens den er oppnådd gjennom resultatregnskapet, brukes nettoresultatet også i både balansen og kontantstrømoppstillingen. med sine utestående vektede aksjer. Pro forma EPS legger derimot målfirmaets nettoinntekt og eventuelle ekstra synergier M&A Synergies M&A Synergies oppstår når verdien av et sammenslått selskap er høyere enn summen av de to individuelle selskapene. 10 måter å estimere operasjonelle synergier i M & A-avtaler er: 1) analysere antall ansatte, 2) se på måter å konsolidere leverandører på, 3) evaluere eventuelle hovedkontorer eller leiebesparelser 4) estimere verdien som er spart ved å dele eller trinnvise justeringer av telleren,mens du legger til nye aksjer Aksjer Hva er en aksje? En person som eier aksjer i et selskap kalles aksjonær og er berettiget til å kreve en del av selskapets gjenværende eiendeler og inntjening (skulle selskapet noen gang oppløses). Begrepene "aksje", "aksjer" og "egenkapital" brukes om hverandre. utstedt på grunn av oppkjøpet til nevneren.

Flere gratis maler

For flere ressurser, sjekk ut biblioteket for forretningsmaler for å laste ned mange gratis Excel-modeller, PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumentmaler.

  • Excel-modelleringsmaler Excel- og økonomiske modellmaler Last ned gratis finansielle modellmaler - Finans regnearkbibliotek inneholder en finansiell modellmal med tre uttalelser, DCF-modell, gjeldsplan, avskrivningsplan, kapitalutgifter, renter, budsjetter, utgifter, prognoser, diagrammer, grafer, tidsplaner , verdivurdering, sammenlignbar bedriftsanalyse, flere Excel-maler
  • PowerPoint-presentasjonsmaler
  • Maler for transaksjonsdokumenter Gratis forretningsmaler du kan bruke i ditt personlige eller profesjonelle liv. Maler inkluderer Excel, Word og PowerPoint. Disse kan brukes til transaksjoner, juridisk, økonomisk modellering, økonomisk analyse, forretningsplanlegging og forretningsanalyse.

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found