Kreditt salg - Hvordan registrere et kreditt salg med kreditt vilkår

Kredittutsalg refererer til salg Salgs- og innkrevingssyklus Salgs- og innkrevingssyklusen, også kjent som inntekts-, fordrings- og kvitteringssyklusen (RRR), består av forskjellige transaksjonsklasser. Salg og kvitteringsklasser for transaksjoner er de typiske journaloppføringene som debiterer kundefordringer og kreditt salgsinntekter, og debet kontanter og kredittkunder som det skyldte beløpet vil bli betalt på et senere tidspunkt. Med andre ord er kreditsalg kjøp gjort av kunder som ikke gir full betaling, kontant, på kjøpstidspunktet. For å lære mer, sjekk ut Finance's Credit Analyst Certification program CBCA ™ Certification The Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse, covenant modellering,tilbakebetaling av lån og mer. .

Kreditt salg

Typer salgstransaksjoner

Det er tre hovedtyper av salgstransaksjoner: kontantsalg, kreditt salg og forhåndssalg. Forskjellen mellom disse salgstransaksjonene ligger ganske enkelt i tidspunktet for når kontanter mottas.

1. Kontantsalg: Kontanter samles inn når salget gjøres og varelagerbeholdningen er en omløpskonto som finnes i balansen, som består av alle råvarer, pågående arbeid og ferdige varer som et selskap har akkumulert. Det blir ofte ansett som den mest illikvide av alle omløpsmidler - dermed er det ekskludert fra telleren i beregningen av hurtigforhold. eller tjenester leveres til kunden.

2. Kredittutsalg: Kunder får en periode etter at salget er gjort for å betale selgeren.

3. Forhåndssalg: Kunder betaler selgeren på forhånd før salget skjer.

Typer salg

Kredittvilkår og kreditt salg

Det er vanlig at kredittutsalg inkluderer kredittvilkår. Kredittvilkår er vilkår som indikerer når betaling forfaller til salg som skjer på kreditt, mulige rabatter og eventuelle gjeldende renter eller forsinkelsesgebyrer.

For eksempel kan kredittbetingelsene for kredittutsalg være 2/10, netto 30. Dette betyr at beløpet forfaller på 30 dager (netto 30). Imidlertid vil kunden betale 2% rabatt hvis kunden betaler innen 10 dager.

Anta at selskap A solgte varer til en verdi av 10 000 dollar til Michael. Bedrift A tilbyr kredittvilkår 5/10, netto 30. Hvis Michael betaler det skyldte beløpet ($ 10 000) innen 10 dager, vil han kunne nyte 5% rabatt. Derfor ville beløpet Michael måtte betale for kjøpene sine hvis han betalte innen 10 dager, være $ 9.500.

Hvordan registrere et kredittutsalg

1. januar 2018 solgte selskap A datamaskiner og bærbare datamaskiner til John på kreditt. Det skyldte beløpet er $ 10 000, forfaller 31. januar 2018. 30. januar 2018 utførte John full betaling på $ 10 000 for datamaskiner og bærbare datamaskiner.

Journaloppføringene vil være som følger:

Dato Kontotittel Debet Kreditt
1. januar 2018 Kundefordringer $ 10.000
Salg $ 10.000
Å registrere salg av varer til John på kreditt
Dato Kontotittel Debet Kreditt
30. januar 2018 Penger $ 10.000
Kundefordringer $ 10.000
For å registrere den fullstendige betalingen John har gjort for kjøp 1. januar 2018

Hvordan registrere et kredittutsalg med kredittvilkår

Tenk på det samme eksemplet ovenfor - Bedrift A som selger varer til John på kreditt for $ 10 000, forfaller 31. januar 2018. La oss imidlertid vurdere effekten av kredittvilkårene 2/10 netto 30 på dette kjøpet.

Journaloppføringene vil være som følger:

Dato Kontotittel Debet Kreditt
1. januar 2018 Kundefordringer $ 10.000
Salg $ 10.000
Å registrere salg av varer til John på kreditt

John bestemmer seg for å benytte seg av kredittvilkårene og betaler dermed 5. januar 2018:

Dato Kontotittel Debet Kreditt
5. januar 2018 Penger $ 9 800
Kontantrabatt 200 dollar
Kundefordringer $ 10.000
Å registrere salg av varer til John på kreditt med kredittrabatten

John betalte fakturaen fire dager (5. januar) etter å ha kjøpt varene på kreditt. Derfor ville han kunne nyte 2% rabatt på kredittkjøpet sitt ($ 10.000 x 2% = $ 200).

Fordeler og ulemper ved kreditt salg

Som tidligere nevnt er kreditsalg salg der kunden får en lengre periode å betale. Det er flere fordeler og ulemper for et selskap som tilbyr kreditt salg til kunder.

Fordeler

  • Kredittutsalg kan brukes til lettere å skaffe nye kunder. Å tilby kreditt kan tiltrekke seg nye kunder å kjøpe fra selskapet.
  • Kunder er noen ganger uten nok kontanter tilgjengelig. Å tilby kreditt gir kundene fleksibilitet til å kjøpe og betale for kjøp på et senere tidspunkt.

Ulemper

  • Kunder kan potensielt gå konkurs Konkurs er den juridiske statusen til et menneske eller en ikke-menneskelig enhet (et firma eller et offentlig etat) som ikke er i stand til å betale tilbake utestående gjeld til kreditorer. . Hvis kundene går konkurs, kan det skyldte beløpet være uoppnåelig og må avskrives.
  • Innsamlingskostnader kan redusere inntektene. Hvis en kunde savner betalingen eller nekter å betale, kan selskapet pådra seg inkassokostnader for å prøve å få betalingen.

Mer lesing

Finance er den offisielle leverandøren av online Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifisering. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akkreditering er en global standard for kredittanalytikere som dekker økonomi, regnskap, kredittanalyse, kontantstrømanalyse , paktmodellering, tilbakebetaling av lån og mer. program, designet for å hjelpe alle å bli en kredittanalytiker i verdensklasse. For å utvikle din karriere innen bedriftsøkonomi vil disse ekstra finansressursene være nyttige:

  • Handelskreditt Handelskreditt En handelskreditt er en avtale eller forståelse mellom agenter som driver forretninger med hverandre som tillater utveksling av varer og tjenester
  • Salgs- og kjøpsavtale Salgs- og kjøpsavtale Salgs- og kjøpsavtalen (SPA) representerer resultatet av viktige kommersielle og prisforhandlinger. I det vesentlige angir det de avtalte elementene i avtalen, inkluderer en rekke viktige beskyttelser til alle involverte parter og gir den juridiske rammen for å fullføre salget av en eiendom.
  • Projiserende resultatregnskapslinjeprojektering Resultatregnskapslinjeposter Vi diskuterer de forskjellige metodene for å projisere resultatlinjeposter. Projiserende resultatregnskapslinjer begynner med salgsinntekter, deretter kostnad
  • Godtgjørelse for tvilsomme kontoer Godtgjørelse for tvilsomme kontoer Kvote for tvilsomme kontoer er en kontrakontokonto som er knyttet til kundefordringer og tjener til å gjenspeile den virkelige verdien av kundefordringer. Beløpet representerer verdien av kundefordringer som et selskap ikke forventer å motta betaling for.

Siste innlegg