Mal for bankavstemming - Last ned gratis Excel-mal

Denne bankavstemmingsoppgavemalen viser deg hvordan du beregner den justerte kontantsaldoen ved hjelp av kontoutskriften og et selskaps regnskapsføring.

Slik ser bankavstemmingsoppgavemalen ut:

Skjermbilde av mal for bankavstemming

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

En bankavstemming er et dokument som samsvarer med kontantsaldoen på selskapets balanse Balanse Balansen er en av de tre grunnleggende finansregnskapene. Disse uttalelsene er nøkkelen til både økonomisk modellering og regnskap. Balansen viser selskapets forvaltningskapital, og hvordan disse eiendelene finansieres, enten gjennom gjeld eller egenkapital. Eiendeler = Gjeld + egenkapital til tilsvarende beløp på kontoutskriften. Å avstemme de to kontoene hjelper til med å avgjøre om det er behov for regnskapsendringer. Bankavstemming gjennomføres med jevne mellomrom for å sikre at selskapets kontantjournal er korrekt. De hjelper også med å oppdage svindel Topp regnskapsskandaler De siste to tiårene så noen av de verste regnskapsskandaler i historien. Milliarder dollar gikk tapt som et resultat av disse økonomiske katastrofene.I denne og eventuelle kontantmanipulasjoner.

Bankavstemmingsprosedyre

  1. På kontoutskriften kan du sammenligne selskapets liste over utstedte sjekker og innskudd med sjekkene som vises på uttalelsen for å identifisere uavklarte sjekker og innskudd under transport.
  2. Bruk kontantsaldoen vist på kontoutskriften, og legg tilbake eventuelle innskudd under transport.
  3. Trekk ut eventuelle utestående sjekker.
  4. Dette vil gi den justerte kontantsaldoen.
  5. Bruk deretter selskapets sluttbeløp, legg til eventuelle opptjente renter og beløp.
  6. Trekk av eventuelle banktjenesteavgifter, straffer og NSF-sjekker. Dette vil komme til den justerte kontantsaldoen.
  7. Etter avstemming skal den justerte banksaldoen stemme overens med selskapets sluttjusterte kontantsaldo.

Flere gratis maler

For flere ressurser, sjekk ut vårt forretningsmalerbibliotek for å laste ned en rekke gratis Excel-modeller, PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumentmaler.

  • Excel-modelleringsmaler Excel- og økonomiske modellmaler Last ned gratis finansielle modellmaler - Finans regnearkbibliotek inneholder en finansiell modellmal med tre uttalelser, DCF-modell, gjeldsplan, avskrivningsplan, kapitalutgifter, renter, budsjetter, utgifter, prognoser, diagrammer, grafer, tidsplaner , verdivurdering, sammenlignbar bedriftsanalyse, flere Excel-maler
  • PowerPoint-presentasjonsmaler
  • Maler for transaksjonsdokumenter Gratis forretningsmaler du kan bruke i ditt personlige eller profesjonelle liv. Maler inkluderer Excel, Word og PowerPoint. Disse kan brukes til transaksjoner, juridisk, økonomisk modellering, økonomisk analyse, forretningsplanlegging og forretningsanalyse.

Siste innlegg