Kvalitetsstyring - Forstå hvordan kvalitetsledelse fungerer

Kvalitetsstyring er handlingen med å føre tilsyn med forskjellige aktiviteter og oppgaver i en organisasjon Bedriftsstruktur Bedriftsstruktur refererer til organisering av forskjellige avdelinger eller forretningsenheter i et selskap. Avhengig av selskapets mål og bransje for å sikre at produkter og tjenester som tilbys, samt hvilke midler som brukes til å levere dem, er konsistente. Det hjelper å oppnå og opprettholde et ønsket kvalitetsnivå i organisasjonen.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring består av fire viktige komponenter, som inkluderer følgende:

 • Kvalitetsplanlegging - Prosessen med å identifisere kvalitetsstandardene som er relevante for prosjektet og bestemme hvordan de skal oppfylles.
 • Kvalitetsforbedring - Den målrettede endringen av en prosess for å forbedre tilliten eller påliteligheten av resultatet.
 • Kvalitetskontroll - Den fortsatte innsatsen for å opprettholde en prosess integritet og pålitelighet for å oppnå et resultat.
 • Kvalitetssikring - De systematiske eller planlagte tiltakene som er nødvendige for å tilby tilstrekkelig pålitelighet slik at en bestemt tjeneste eller et produkt oppfyller de spesifiserte kravene.

Målet med kvalitetsstyring er å sikre at alle organisasjonens interessenter Interessent vs. aksjonær Begrepene "interessent" og "aksjonær" brukes ofte om hverandre i forretningsmiljøet. Når man ser nøye på betydningen av interessent vs aksjonær, er det viktige forskjeller i bruken. Generelt er en aksjonær en interessent i selskapet, mens en interessent ikke nødvendigvis er en aksjonær. samarbeide for å forbedre selskapets prosesser, produkter, tjenester og kultur for å oppnå den langsiktige suksessen som stammer fra kundetilfredshet.

Prosessen med kvalitetsstyring innebærer en samling retningslinjer som er utviklet av et team for å sikre at produktene og tjenestene de produserer er av riktige standarder eller passer for et spesifikt formål.

 • Prosessen starter når organisasjonen setter kvalitetsmål som skal oppfylles og som er avtalt med kunden.
 • Organisasjonen definerer deretter hvordan målene skal måles. Det tar handlingene som kreves for å måle kvalitet. Den identifiserer deretter eventuelle kvalitetsproblemer som oppstår og setter i gang forbedringer.
 • Det siste trinnet innebærer å rapportere det samlede nivået av oppnådd kvalitet.

Prosessen sikrer at produktene og tjenestene produsert av teamet samsvarer med kundenes forventninger.

Kvalitetsforbedringsmetoder

Metoder for kvalitetsforbedring består av tre komponenter: produktforbedring, prosessforbedring og forbedring av mennesker. Det er mange metoder for kvalitetsstyring og teknikker som kan brukes. De inkluderer Kaizen, Zero Defect-programmer, Six Sigma, Quality Circle, Taguchi Methods, Toyota Production System, Kansei Engineering, TRIZ, BPR, OQRM, ISO og Top Down & Bottom Up-tilnærminger blant andre.

Kvalitetsstyring - Eksempel

Et eksempel på god kvalitetsstyring er implementeringen av Kanban-systemet av Toyota Corporation. Kanban er et lagerstyringssystem som ble utviklet av Taiichi Ohno for å skape synlighet for både leverandører og kjøpere for å bidra til å begrense økningen i overflødig lagerbeholdning Lagerbeholdning er en omløpskonto som finnes i balansen, som består av alle råvarer, pågående og ferdige varer som et selskap har samlet. Det blir ofte ansett som den mest illikvide av alle omløpsmidler - det er dermed ekskludert fra telleren i beregningen av hurtigforhold. på produksjonslinjen til et gitt tidspunkt. Toyota brukte konseptet til å utføre sitt Just-in-Time (JIT) -system, som hjelper til med å tilpasse råvarebestillinger fra leverandører direkte med produksjonsplanene.Toyotas samlebånd økte effektiviteten, ettersom selskapet mottok akkurat nok varebeholdninger for å oppfylle kundeordrene etter hvert som de ble generert.

Prinsipper for kvalitetsstyring

Det er flere prinsipper for kvalitetsstyring som den internasjonale standarden for kvalitetsstyring vedtar. Disse prinsippene brukes av toppledelsen for å lede en organisasjons prosesser mot forbedret ytelse. De inkluderer:

1. Kundefokus

Hovedfokus for enhver organisasjon bør være å møte og overgå kundenes forventninger og behov. Når en organisasjon kan forstå kundenes nåværende og fremtidige behov og imøtekomme dem, resulterer det i kundelojalitet, som igjen øker inntektene. Virksomheten er også i stand til å identifisere nye kundemuligheter og tilfredsstille dem. Når forretningsprosesser er mer effektive, er kvaliteten høyere og flere kunder kan være fornøyde.

2. Ledelse

God ledelse Ledertrekk Ledertrekk refererer til personlige egenskaper som definerer effektive ledere. Ledelse refererer til evnen til et individ eller en organisasjon til å veilede enkeltpersoner, team eller organisasjoner mot oppfyllelse av mål og mål. Ledelse spiller en viktig funksjon i ledelsesresultatene i en organisasjons suksess. Stor ledelse etablerer enhet og formål blant arbeidsstyrken og aksjonærene. Å skape en blomstrende bedriftskultur gir et internt miljø som gjør at ansatte fullt ut kan realisere sitt potensial og engasjere seg aktivt i å nå bedriftens mål. Ledere bør involvere de ansatte i å sette klare organisatoriske mål og mål. Dette motiverer ansatte som kan forbedre produktiviteten og lojaliteten betydelig.

3. Engasjement av mennesker

Personalets engasjement er et annet grunnleggende prinsipp. Ledelsen engasjerer personalet i å skape og levere verdi enten de er heltid, deltid, outsourcet eller internt. En organisasjon bør oppmuntre de ansatte til kontinuerlig å forbedre ferdighetene sine og opprettholde konsistens. Dette prinsippet innebærer også å styrke de ansatte, involvere dem i beslutningstaking og anerkjenne prestasjonene. Når folk blir verdsatt, jobber de til sitt beste potensiale fordi det øker deres selvtillit og motivasjon. Når ansatte er helt involvert, får det dem til å føle seg bemyndiget og ansvarlig for sine handlinger.

4. Prosesstilnærming

Ytelsen til en organisasjon er avgjørende i henhold til prosesstilnærmingsprinsippet. Tilnærmingsprinsippet legger vekt på å oppnå effektivitet og effektivitet i organisasjonsprosessene. Tilnærmingen innebærer en forståelse av at gode prosesser resulterer i forbedret konsistens, raskere aktiviteter, reduserte kostnader, fjerning av avfall og kontinuerlig forbedring. En organisasjon forbedres når ledere kan administrere og kontrollere inngangene og utgangene til en organisasjon, samt prosessene som brukes til å produsere utgangene.

5. Kontinuerlig forbedring

Hver organisasjon bør komme med et mål om å være aktivt involvert i kontinuerlig forbedring. Bedrifter som kontinuerlig forbedrer opplever forbedret ytelse, organisatorisk fleksibilitet og økt evne til å omfavne nye muligheter. Bedrifter skal kunne skape nye prosesser kontinuerlig og tilpasse seg nye markedssituasjoner.

6. Bevisbasert beslutningstaking

Bedrifter bør ta en faktisk tilnærming til beslutningstaking. Bedrifter som tar beslutninger basert på verifiserte og analyserte data, har en bedre forståelse av markedet. De er i stand til å utføre oppgaver som gir ønskede resultater og rettferdiggjøre tidligere beslutninger. Faktisk beslutningstaking er viktig for å forstå årsak-virkning-forholdet til forskjellige ting og forklare potensielle utilsiktede resultater og konsekvenser.

7. Forholdsstyring

Forholdsstyring handler om å skape gjensidig fordelaktige relasjoner med leverandører og forhandlere. Ulike interessenter kan påvirke selskapets resultater. Organisasjonen skal styre forsyningskjedeprosessen godt og fremme forholdet mellom organisasjonen og dens leverandører for å optimalisere deres innvirkning på selskapets ytelse. Når en organisasjon styrer forholdet til interesserte parter godt, er det mer sannsynlig å oppnå vedvarende forretningssamarbeid og suksess.

Prinsipper for kvalitetsstyring

Fordeler med kvalitetsstyring

 • Det hjelper en organisasjon å oppnå større konsistens i oppgaver og aktiviteter som er involvert i produksjon av produkter og tjenester.
 • Det øker effektiviteten i prosesser, reduserer svinn og forbedrer bruken av tid og andre ressurser.
 • Det hjelper med å forbedre kundetilfredsheten.
 • Det gjør det mulig for bedrifter å markedsføre virksomheten effektivt og utnytte nye markeder.
 • Det gjør det lettere for bedrifter å integrere nye ansatte, og hjelper dermed bedrifter med å håndtere veksten mer sømløst.
 • Det gjør det mulig for en bedrift å kontinuerlig forbedre sine produkter, prosesser og systemer.

Bunnlinjen

Kvalitetsstyring i virksomheter er viktig for å sikre konsistens i prosessene, så vel som i produktene og tjenestene. I virksomheten er kundetilfredshet nøkkelen. Ettersom kundens viktigste bekymring er kvaliteten på produktene eller tjenestene de kjøper, bør leverandørens hovedmål alltid være å sikre at det de produserer er av konsistent og fin kvalitet.

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modellering & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å lære mer og utvide karrieren din, sjekk ut de ekstra økonomiressursene nedenfor:

 • 5 Ps of Marketing 5 Ps of Marketing De 5 Ps of Marketing - Product, Price, Promotion, Place, and People - er viktige markedsføringselementer som brukes til å posisjonere en virksomhet strategisk. De 5 Pene av
 • Brand Equity Brand Equity I markedsføring refererer brand equity til verdien av et merke og bestemmes av forbrukerens oppfatning av merkevaren. Brand equity kan være positivt eller
 • Homogenkostnadsgruppe Homogen kostnadspool En homogen kostnadsgruppe er egentlig et regnskapsbegrep som brukes av ledelsen i et selskap for å gruppere kostnader som viser en lignende årsak og effekt, eller fordeler mottatt, forhold når det gjelder allokeringsgrunnlaget for kostnader. Kort sagt, homogene kostnadsbassenger er en måte å logisk gruppere sammen relatert på
 • Walmart Marketing Mix Walmart Marketing Mix Walmart er et drivkraft for en virksomhet, og en av dens viktigste styrker er markedsføringsmiksen. Å overleve i personmarkedet krever mer enn bare flaks

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found