EBITDA Margin - Formel, definisjon og forklaring

EBITDA-margin er et lønnsomhetsgrad som måler hvor mye i inntjening et selskap genererer før renter, skatt, avskrivninger og avskrivninger, i prosent av inntektene. EBITDA Margin = EBITDA / Inntekt.

Inntjeningen beregnes ved å ta salgsinntekter og trekke fra driftskostnader, for eksempel kostnadene for solgte varer Regnskap Våre regnskapsveiledninger og ressurser er selvstudieveiledninger for å lære regnskap og økonomi i ditt eget tempo. Bla gjennom hundrevis av guider og ressurser. (COGS), salgs-, generelle og administrative utgifter (SG&A), men eksklusive avskrivninger.

Marginen inkluderer ikke virkningen av selskapets kapitalstruktur, ikke-kontante utgifter og inntektsskatt. Denne forholdstallet kan brukes i forbindelse med annen gearing Leverage Ratios En gearing ratio indikerer gjeldsnivået til en forretningsenhet mot flere andre kontoer i balansen, resultatregnskapet eller kontantstrømoppstillingen. Excel-mal og lønnsomhetsforhold for å evaluere et selskap. For å lære mer, start Finance sine online økonomikurs nå!

EBITDA Marginmal

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Hva er formelen for EBITDA-margin?

Det første trinnet for å beregne EBITDA EBITDA EBITDA eller resultat før renter, skatt, avskrivninger, amortiseringer er selskapets fortjeneste før noen av disse nettofradragene blir gjort. EBITDA fokuserer på driftsbeslutningene til en virksomhet fordi den ser på virksomhetens lønnsomhet fra kjernevirksomheten før kapitalstrukturens innvirkning. Formel, eksempler er å få inntektene før renter og skatt (EBIT) fra resultatregnskapet. Det neste trinnet er å legge til avskrivningskostnadene (for å lære mer, sammenlign EBIT vs EBITDA EBIT vs EBITDA EBIT vs EBITDA - to veldig vanlige beregninger som brukes i økonomi og selskapets verdsettelse. Det er viktige forskjeller, fordeler / ulemper å forstå. EBIT står for: Resultat før renter og skatter. EBITDA står for: Resultat før renter, skatt, avskrivninger og amortiseringer. Eksempler,og).

EBITDA = driftsinntekter (EBIT) + avskrivninger + amortiseringer

For å beregne EBITDA-forholdet brukes følgende formel:

EBITDA Margin = EBITDA / Nettoomsetning

For å lære mer, start våre online økonomikurs nå!

Eksempelberegning

LMN-selskapet deklarerte et nettoresultat, før skatt og renter, på 3 millioner dollar ved utgangen av 2015. Nettoomsetningen rapportert i resultatregnskapet viser et beløp på 5 millioner dollar. Avskrivninger er totalt $ 100.000.

Gitt tallene beregnes EBITDA-marginen til 62%, noe som betyr at de resterende 38% av salgsinntektene utgjør driftskostnadene (eksklusive avskrivninger).

Jo høyere EBITDA-margin, desto mindre blir selskapets driftskostnader i forhold til totalinntektene, noe som øker bunnlinjen og fører til en mer lønnsom drift.

Hva er fordelene ved å bruke EBITDA-marginen for å bestemme lønnsomhet?

EBITDA-margin anses å være en virksomhets kontante driftsmargin før kapitalutgifter Hvordan beregne CapEx - Formel Denne veiledningen viser hvordan man beregner CapEx ved å utlede CapEx-formelen fra resultatregnskapet og balansen for finansiell modellering og analyse. , skatter og kapitalstruktur Kapitalstruktur Kapitalstruktur refererer til gjeld og / eller egenkapital som et firma bruker for å finansiere virksomheten og finansiere eiendelene. Et selskaps kapitalstruktur tas i betraktning. Det eliminerer effekten av ikke-kontante utgifter som avskrivninger. Investorer og eiere kan få en følelse av hvor mye penger det genereres for hver opptjente dollar og bruke marginen som referanse i sammenligning av forskjellige selskaper.

EBITDA er mye brukt i fusjoner og oppkjøp Fusjoner Oppkjøp M & A-prosess Denne guiden tar deg gjennom alle trinnene i M & A-prosessen. Lær hvordan fusjoner og oppkjøp og avtaler blir fullført. I denne veiledningen vil vi skissere oppkjøpsprosessen fra start til slutt, de forskjellige typene kjøpere (strategiske mot økonomiske kjøp), viktigheten av synergier og transaksjonskostnader for små bedrifter, midtmarkedet Midtmarked Investeringsbanker Midtmarked investeringsbanker hjelper mellomstore selskaper med å skaffe egenkapital, gjeld og fullføre M&A. Her er en liste over de beste mid-market bankene som betjener mellomstore bedrifter med årlige inntekter fra $ 10M opp til $ 500M og 100 til 2000 ansatte. , og store offentlige selskaper. Det er ikke uvanlig at det gjøres justeringer av EBITDA for å normalisere målingen,slik at kjøpere kan sammenligne resultatene til en virksomhet med en annen.

En lav EBITDA-margin indikerer at en virksomhet har lønnsomhetsproblemer, samt problemer med kontantstrøm. På den annen side betyr en relativt høy EBITDA-margin at forretningsinntektene er stabile.

For å lære mer, start våre online økonomikurs nå!

Hva er ulempene med EBITDA Margin?

Siden EBITDA ekskluderer gjeldsrenter Gjeldskostnader Gjeldskostnadene er avkastningen som et selskap gir til gjeldsinnehavere og kreditorer. Gjeldskostnader brukes i WACC-beregninger for verdsettelsesanalyse. , ikke-kontante utgifter, investeringer og skatter Regnskap for inntektsskatt Inntektsskatt og regnskap er et nøkkelområde for bedriftsfinansiering. Å ha en konseptuell forståelse av regnskap for inntektsskatt gjør det mulig for et selskap å opprettholde økonomisk fleksibilitet. Skatt er et intrikat felt å navigere i og forvirrer ofte selv de dyktigste finansanalytikerne. , gir det ikke nødvendigvis et klart estimat av hva kontantstrømgenerering for virksomheten er. Som et alternativ bør investorer se på kontantstrøm fra driften i kontantstrømoppstillingen,eller beregne gratis kontantstrøm (lær mer i Finance Ultimate Cash Flow Guide The Ultimate Cash Flow Guide (EBITDA, CF, FCF, FCFE, FCFF) Dette er den ultimate kontantstrømguiden for å forstå forskjellene mellom EBITDA, Cash Flow from Operations (CF ), Free Cash Flow (FCF), Unlevered Free Cash Flow eller Free Cash Flow to Firm (FCFF). Lær formelen for å beregne hver og utlede dem fra en resultatregnskap, balanse eller kontantstrømoppstilling).

For selskaper med høy gjeldskapitalisering bør ikke EBITDA-marginen brukes, fordi den større blandingen av gjeld over egenkapital øker rentebetalingen, og dette bør inkluderes i forholdsanalysen for denne typen virksomheter.

En positiv EBITDA betyr ikke nødvendigvis at en virksomhet genererer kontanter. Dette er fordi EBITDA ignorerer endringer i arbeidskapital, noe som vanligvis er nødvendig for å utvide virksomheten. I tillegg tar det ikke hensyn til kapitalutgifter som er nødvendige for å erstatte eiendeler på balansen Balanse Balansen er en av de tre grunnleggende regnskapene. Disse uttalelsene er nøkkelen til både økonomisk modellering og regnskap. Balansen viser selskapets forvaltningskapital, og hvordan disse eiendelene finansieres, enten gjennom gjeld eller egenkapital. Eiendeler = Gjeld + egenkapital.

Til slutt er ikke EBITDA-margin innregnet i god regnskapsskikk - GAAP.

Den berømte investoren Warren Buffet har uttrykt sin uinteresse Warren Buffett - EBITDA Warren Buffett er kjent for å mislike EBITDA. Warren Buffett er kreditert for å si “Tror ledelsen at tannfeen betaler for CapEx?” I bruken av EBITDA som verdsettelsesmetode Verdsettelsesmetoder Når man verdsetter et selskap som en løpende virksomhet, er det tre viktigste verdsettelsesmetoder som brukes: DCF-analyse, sammenlignbare selskaper , og presedens transaksjoner. Disse metodene for verdsettelse brukes i investeringsbank, aksjeforskning, private equity, bedriftsutvikling, fusjoner og oppkjøp, leveraged buyouts og finans.

Video Forklaring av EBITDA-marginen

Se denne korte videoen for raskt å forstå hovedkonseptene som dekkes i denne guiden, inkludert definisjonen av EBITDA, formelen for EBITDA, og et eksempel på EBTIDA-beregning.

Flere ressurser

Takk for at du leser denne guiden til EBITDA-margin. For å fortsette å fremme karrieren din som en sertifisert finansiell modellering og verdsettelsesanalytiker (FMVA), FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600+ studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari, disse ekstra finansressursene vil være nyttige i reisen din:

  • Marginalkostnad Formel for marginalkostnad Formelen for marginalkostnad representerer de økte kostnadene som påløper når man produserer ekstra enheter av en vare eller tjeneste. Marginalkostnadsformelen = (endring i kostnader) / (endring i mengde). De variable kostnadene som inngår i beregningen er arbeidskraft og materialer, pluss økninger i faste kostnader, administrasjon, overhead
  • Margin of Safety Margin of Safety Formula Sikkerhetsmarginen er nivået på reelt salg over bruddpunktet og beregnes nødvendigvis for å unngå tap. Formelen for sikkerhetsmargin er lik løpende salg minus breakeven point, delt på løpende salg. Se eksempler og lær hvordan du utfører analysen i denne guiden fra Finance
  • EBITDA Multiple EBITDA Multiple EBITDA multiple er en finansiell ratio som sammenligner selskapets foretaksverdi med den årlige EBITDA. Dette mangfoldet brukes til å bestemme verdien til et selskap og sammenligne det med verdien av andre lignende virksomheter. Et selskaps EBITDA-multiplum gir et normalisert forhold for forskjeller i kapitalstruktur,
  • Å kjøpe på margen Å kjøpe på margen Marginhandel eller å kjøpe på margen betyr å tilby sikkerhet, vanligvis hos megleren, for å låne penger til å kjøpe verdipapirer. I aksjer kan dette også bety kjøp på margin ved å bruke en del av fortjenesten på åpne posisjoner i porteføljen din til å kjøpe flere aksjer.

Siste innlegg