Driftsmargin - et viktig mål for lønnsomhet for en bedrift

Driftsmargin er lik driftsinntektene Driftsinntekter Driftsinntekter, også referert til som driftsresultat eller Resultat før renter og skatter (EBIT), er inntektene som er igjen etter fratrekning av direkte og indirekte driftskostnader. Renteutgifter, renteinntekter og andre ikke-operasjonelle inntektskilder tas ikke med i beregningen av driftsinntektene delt på inntektene. Driftsmargin er en lønnsomhetsgrad som måler inntektene etter å ha dekket drifts- og ikke-driftskostnader for en virksomhet. Også referert til som avkastning på salg, driftsinntektene er grunnlaget for hvor mye av det genererte salget som er igjen når alle driftskostnader er betalt av.

Driftsmargin

I eksemplet ovenfor kan du tydelig se hvordan du kommer til driftsmarginen for 2018 for dette selskapet. 2018 starter med en omsetning på $ 5 millioner, minus COGS på $ 3,25 millioner, noe som resulterer i en bruttofortjeneste på $ 1,75 millioner.

Derfra trekkes ytterligere 1,3 millioner dollar til salgs- og administrasjons- og administrasjonsutgifter, for å komme til driftsinntekt på $ 437.500.

Ved å ta $ 437 500 og dele den med $ 5,0 millioner kommer du til driftsmarginen på 8,8%.

Hva er formelen for driftsmargin?

Driftsmargin = Driftsinntekt / inntekt X 100

Et annet eksempel:

DT Clinton Manufacturing-selskapet rapporterte på sin årlige resultatregnskap for totalt 125 millioner dollar i salgsinntekter. Driftsinntektene før skatt netto til $ 45 millioner etter å ha trukket alle driftskostnader for året. Som et resultat ble det generert en driftsmargin på 36% etter å ha trukket alle driftskostnadene på $ 80 millioner. Derfor beholdes $ 0,36 cent for hvert dollar i oppnådd salg som driftsresultat.

Hva er driftsinntekt?

Driftsinntekter er overskuddet til en virksomhet etter at alle driftskostnader er trukket fra salgsinntekter eller inntekter. Det representerer hvor mye et selskap tjener på kjernevirksomheten, inkludert andre inntektskilder som ikke er direkte relatert til hovedvirksomheten. Den skiller seg fra nettoinntekt ved at den ikke inkluderer skatter og renter.

Dette gir investorer og kreditorer en klar indikasjon på om selskapets kjernevirksomhet er lønnsom eller ikke, før de vurderer ikke-operative poster.

Hva er salgsinntekter?

Salgsinntekter Salgsinntekter Salgsinntekter er inntektene som selskapet mottar fra salg av varer eller levering av tjenester. I regnskap kan begrepene "salg" og "inntekt" brukes, og blir ofte brukt om hverandre, for å bety det samme. Inntekt betyr ikke nødvendigvis mottatt kontanter. eller nettosalg er det monetære beløpet som oppnås ved å selge varer og tjenester til bedriftskunder, unntatt returnerte varer og kvoter / rabatter som tilbys til kunder. Dette kan realiseres enten som kontantsalg eller kreditsalg.

Hvorfor er fortjenestemargen viktig i virksomheten?

En virksomhet som er i stand til å generere driftsresultat i stedet for å operere med tap, er et positivt tegn for potensielle investorer og eksisterende kreditorer. Dette betyr at selskapets driftsmargin skaper verdi for aksjonærene og kontinuerlig låneservice for långivere. Jo høyere margin et selskap har, jo mindre økonomisk risiko har det - sammenlignet med å ha en lavere andel, noe som indikerer en lavere fortjenestemargin.

Fortsatte økninger i fortjenestemargin Netto fortjenestemargin Netto fortjenestemargin (også kjent som "Profit Margin" eller "Net Profit Margin Ratio") er en finansiell ratio som brukes til å beregne prosentandelen av fortjeneste et selskap produserer av den totale inntekten. Den måler mengden nettoresultat et selskap oppnår per dollar av inntekter. over tid viser at lønnsomheten forbedres. Dette kan enten tilskrives effektiv kontroll av driftskostnader eller andre faktorer som påvirker inntektsoppbygging som prising, markedsføring og økning i kundebehov.

Ulempene med å se på driftsmargin / fortjeneste

Driftsresultat er en regnskapsmessig beregning, og derfor ikke nødvendigvis en indikator på økonomisk verdi Økonomisk verdiøkning (EVA) Økonomisk verdiøkning (EVA) viser at reell verdiskaping oppstår når prosjekter tjener avkastning over kapitalkostnadene og dette øker verdien aksjonærer. Residual Income-teknikken som fungerer som en indikator på lønnsomheten med den forutsetningen at reell lønnsomhet oppstår når formue er eller kontantstrøm Verdivurdering Gratis verdivurderingsveiledninger for å lære de viktigste konseptene i ditt eget tempo. Disse artiklene vil lære deg beste praksis for forretningsverdivurdering og hvordan du kan verdsette et selskap ved hjelp av sammenlignbar selskapsanalyse, diskontert kontantstrøm (DCF) -modellering og presedens transaksjoner, som brukt i investeringsbank, aksjeforskning,.Overskuddet inkluderer flere ikke-kontante utgifter som avskrivninger, aksjebasert kompensasjon og andre poster. Omvendt inkluderer det ikke investeringer og endringer i arbeidskapital.

I sammenheng er disse forskjellige elementene som inkludert og ekskludert, føre til at kontantstrømmen (den ultimate verdien for en bedrift) er veldig annerledes (høyere eller lavere) enn driftsresultatet.

Hvis du vil vite mer, kan du lese alt om verdsettelse av verdier. Verdsettelse Verdsettelse refererer til prosessen med å bestemme nåverdien til et selskap eller en eiendel. Det kan gjøres ved hjelp av en rekke teknikker. Analytikere som vil.

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Les mer om resultatregnskap:

Takk for at du leser Finance's guide til driftsmargin. Se følgende økonomiressurser for å lære mer.

  • Nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt er en nøkkellinje, ikke bare i resultatregnskapet, men i alle de tre hovedregnskapene. Mens den er oppnådd gjennom resultatregnskapet, brukes nettoresultatet også i både balansen og kontantstrømoppstillingen.
  • EBITDA EBITDA EBITDA eller resultat før renter, skatt, avskrivninger, amortiseringer er et selskaps fortjeneste før noen av disse nettofradragene blir gjort. EBITDA fokuserer på driftsbeslutningene til en virksomhet fordi den ser på virksomhetens lønnsomhet fra kjernevirksomheten før virkningen av kapitalstrukturen. Formel, eksempler
  • Driftsinntekter Driftsinntekter Driftsinntekter, også referert til som driftsresultat eller resultat før renter og skatter (EBIT), er inntektene som er igjen etter fratrekning av direkte og indirekte driftskostnader. Renteutgifter, renteinntekter og andre ikke-operasjonelle inntektskilder tas ikke med i beregningen av driftsinntektene
  • Avskrivningsplan Avskrivningsplan En avskrivningsplan er nødvendig i finansiell modellering for å koble de tre regnskapene (inntekt, balanse, kontantstrøm) i Excel

Siste innlegg