R-Squared - Definisjon, tolkning og hvordan man beregner

R-Squared (R² eller koeffisienten for bestemmelse) er et statistisk mål i en regresjonsmodell som bestemmer andelen varians i den avhengige variabelen som kan forklares med den uavhengige variabelen Uavhengig variabel En uavhengig variabel er en inngang, antagelse eller driver som endres for å vurdere dens innvirkning på en avhengig variabel (utfallet). . Med andre ord viser r-kvadrat hvor godt dataene passer til regresjonsmodellen (godhet av passform).

R-Squared

Figur 1. Regresjonsutgang i MS Excel

R-kvadrat kan ta alle verdier mellom 0 og 1. Selv om det statistiske tiltaket gir noen nyttige innsikter angående regresjonsmodellen, bør brukeren ikke bare stole på tiltaket i vurderingen av en statistisk modell. Figuren avslører ikke informasjon om årsakssammenhengen mellom de uavhengige og avhengige variablene Avhengig variabel En avhengig variabel er en som vil endres avhengig av verdien til en annen variabel, kalt den uavhengige variabelen. .

I tillegg indikerer det ikke riktigheten av regresjonsmodellen. Derfor bør brukeren alltid trekke konklusjoner om modellen ved å analysere r-kvadrat sammen med de andre variablene i en statistisk modell.

Tolkning av R-Squared

Den vanligste tolkningen av r-kvadrat er hvor godt regresjonsmodellen passer til de observerte dataene. For eksempel avslører en r-kvadrat på 60% at 60% av dataene passer til regresjonsmodellen. Vanligvis indikerer en høyere r-kvadrat bedre passform for modellen.

Det er imidlertid ikke alltid slik at en høy r-kvadrat er bra for regresjonsmodellen. Kvaliteten på det statistiske tiltaket avhenger av mange faktorer, for eksempel arten av variablene som brukes i modellen, måleenhetene til variablene og den anvendte datatransformasjonen. Dermed kan noen ganger en høy r-kvadrat indikere problemene med regresjonsmodellen.

En lav r-kvadratfigur er generelt et dårlig tegn for prediktive modeller. I noen tilfeller kan en god modell imidlertid vise en liten verdi.

Det er ingen universell regel for hvordan man skal innlemme det statistiske tiltaket i vurderingen av en modell. Konteksten til eksperimentet eller prognosen Prognosemetoder Topp prognosemetoder. I denne artikkelen vil vi forklare fire typer inntektsprognosemetoder som analytikere bruker for å forutsi fremtidige inntekter. er ekstremt viktig, og i forskjellige scenarier kan innsikten fra beregningen variere.

Hvordan beregne R-Squared

Formelen for beregning av R-kvadrat er:

Hvor:

  • SS regresjon er summen av kvadrater på grunn av regresjon (forklart sum av kvadrater)
  • SS total er den totale summen av firkanter

Selv om navnene "sum av kvadrater på grunn av regresjon" og "total sum av kvadrater" kan virke forvirrende, er betydningen av variablene grei.

Summen av kvadrater på grunn av regresjon måler hvor godt regresjonsmodellen representerer dataene som ble brukt til modellering. Den totale summen av firkanter måler variasjonen i de observerte dataene (data brukt i regresjonsmodellering).

Relaterte målinger

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi på det sterkeste de ekstra finansressursene nedenfor:

  • Grunnleggende statistikkbegreper for økonomi Grunnleggende statistikkbegreper for økonomi En solid forståelse av statistikk er avgjørende for å hjelpe oss med å bedre forstå økonomi. Videre kan statistikkonsepter hjelpe investorer å overvåke
  • Maler for økonomiske modeller
  • Regresjonsanalyse Regresjonsanalyse Regresjonsanalyse er et sett med statistiske metoder som brukes til estimering av sammenhenger mellom en avhengig variabel og en eller flere uavhengige variabler. Den kan brukes til å vurdere styrken i forholdet mellom variabler og for å modellere det fremtidige forholdet mellom dem.
  • Typer av finansiell analyse Typer av finansiell analyse Finansiell analyse innebærer å bruke økonomiske data for å vurdere selskapets resultater og komme med anbefalinger om hvordan det kan forbedres fremover. Finansanalytikere utfører primært sitt arbeid i Excel, ved hjelp av et regneark for å analysere historiske data og lage anslag Typer av finansiell analyse

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found