Team samhørighet - Oversikt, eksempler, strategier for team bonding

Teamsamhold er styrken og omfanget av mellommenneskelig tilknytning Mellommenneskelige ferdigheter Mellommenneskelige ferdigheter betyr å ha evnen til å komme overens og samhandle med andre. Det inkluderer sterk skriftlig og verbal kommunikasjon. eksisterende blant medlemmene i en gruppe. Det er dette mellommenneskelige båndet som får medlemmene til å delta lett og forbli motivert for å nå de oppsatte målene. Sammenhengende team har en holdning av "We-ness".

Team Cohesion - team feirer

Å bryte ned samholdet

Team kohesjon er en mangesidig prosess som kan deles inn i fire hovedaspekter: flerdimensjonalitet, instrumental basis, dynamisk og emosjonell natur Emosjonell intelligens Emosjonell intelligens også kjent som den emosjonelle kvotienten (EQ) er evnen til å håndtere sine følelser og andres følelser. For bedriftsledere er høy EQ viktig for å lykkes. Denne guiden dekker de fem elementene av emosjonell intelligens og deres relevans for å karakterisere en vellykket leder. EQ vs IQ.

Flerdimensjonalitet er relatert til alle de forskjellige faktorene som får gruppemedlemmene til å fungere som en. Den dynamiske naturen betyr at lagets mål og mål endres over tid. Dens instrumentelle fundament er opptatt av hvordan medlemmene er forpliktet til ett formål, mens den emosjonelle dimensjonen refererer til noen av fordelene som medlemmene får ved å forbli sammenhengende.

Lag som forblir samlet er mer sannsynlig å lykkes i prosjektene de har tenkt seg å gjøre, enten det er et idrettslag, en militær enhet, en broderskapskonsern og en gruppe i næringslivet Nøkkelspillere på kapitalmarkedene. I denne artikkelen, vi gir en generell oversikt over nøkkelaktørene og deres respektive roller i kapitalmarkedene. Kapitalmarkedene består av to typer markeder: primær og sekundær. Denne guiden vil gi en oversikt over alle de store selskapene og karriereene i kapitalmarkedene. .

Strategier for å utvikle samhørighet

Studier av teamsamhold har vist at sammenheng fører til økt produktivitet. Men hvordan kan en bedriftsleder eller småbedriftseier oppmuntre teamsamhold blant sine ansatte?

Lei med forsiktighet

Det er to måter ledere kan danne lag på. De kan enten rekruttere medlemmer fra deres nåværende ansattgruppe eller ansette nye personer utenfor firmaet. Uavhengig av tilnærmingen som brukes, bør ledere vurdere hvor godt potensielle kandidater kan jobbe i gruppeinnstillinger. Et individ kan ha et høyt nivå av tekniske ferdigheter, men mangler evnen til å samarbeide med andre. Å ansette slike ansatte øker sannsynligheten for argumenter og konflikter - en faktor som kan kompromittere lagets mål.

Verdi alles bidrag

Når en leder har valgt de rette medlemmene for teamet sitt, er neste trinn å sikre at alle deltar. Lagene opplever større suksess ved å trekke fra ekspertisen til hvert teammedlem. Mens noen ansatte er gode tekniske eksperter, er andre dyktige i administrative og økonomiske funksjoner.

For at en gruppe skal nå sitt fulle potensiale, bør hvert medlem delta aktivt. Lederen, derimot, bør verdsette bidraget til hvert medlem.

Gi teammedlemmer

Delegering av autoritet til noen av teammedlemmene bidrar også til å øke samholdet. Gruppemedlemmer er mer sannsynlig å jobbe sammenhengende når de føler at de har eierskap til problemene og aktivitetene som foreslås.

Løs konflikter i konsernet

Konstruktive konflikter som utvikler seg blant teammedlemmene er en indikasjon på en sunn gruppe. Det ville være uvanlig hvis gruppen aldri møtte et par utfordringer underveis. Ideelt sett burde ikke noe teammedlem være nødt til å godta en foreslått ide bare fordi han prøver å unngå å forstyrre teamets harmoni.

Likevel bør irrelevante og smålige tvister løses umiddelbart. Hvis gruppemedlemmene ikke finner en gjennomførbar løsning innbyrdes, kan de involvere en leder. Alternativt kan de se etter en upartisk tredjepart som kan lytte til begge sider av historien og komme med riktig oppløsning.

Hva påvirker samholdet fra teamet?

Likhet mellom holdninger og verdier

En av aspektene som holder medlemmer av en gruppe samlet er om de deler like verdier og holdninger. Ansatte og mennesker foretrekker generelt selskap av dem som har lignende meninger, tro og atferdskoder Forretningsetikk For å holde det enkelt, er forretningsetikk de moralske prinsippene som fungerer som retningslinjer for måten en virksomhet oppfører seg på og sine transaksjoner. Fordi de gir en eller annen form for sosial validering. For eksempel, hvis person A deler den samme oppfatningen som person B, vil person A få følelsen av at han har rett, selv om han ikke har det.

Imidlertid er det viktig å merke seg at likhet mellom interesse eller mening ikke er den eneste faktoren som driver lagets samhørighet. I noen tilfeller holder den primære oppgaven som må utføres gruppemedlemmene samlet. For eksempel, når en militær enhet sendes på oppdrag, blir det den sammenhengende faktoren å fullføre oppgaven. Hvorvidt soldatene har lignende holdninger og verdier, betyr ikke så mye.

Gruppens størrelse

Små grupper har en tendens til å være mer sammenhengende enn store grupper av følgende årsaker:

  1. Med små grupper får medlemmene større kontakt ansikt til ansikt. Det betyr at det er en høy grad av interaksjon og kommunikasjon, noe som hjelper medlemmene til å forbli forenet. Men med store grupper avtar muligheten for samhandling.
  2. Når størrelsen på en gruppe øker, blir det mer utfordrende å bli enige om forskjellige spørsmål. Det er vanskeligere å få 30 medlemmer til å bli enige om et felles mål enn det er å overbevise en gruppe på bare 10 medlemmer.
  3. En annen ulempe med å ha en veldig stor gruppe er muligheten for at mindre klikker utvikler seg i gruppen. Dette kan føre til fortynning av det overordnede målet, og dermed øke omfanget av maktpolitikk.

Tid

Det står til grunn at jo mer tid medlemmer av en gruppe tilbringer sammen, jo sterkere er båndet mellom dem. Ved å samhandle oftere kan medlemmene lære om hverandres styrker, svakheter og ferdigheter. På denne måten kan teamlederen delegere oppgaver basert på medlemmers evner, slik at oppgaver kan utføres mer effektivt.

Tidligere suksesser og delte mål

Når et team gjennomfører et bestemt prosjekt, deler alle medlemmene i denne seieren og spenningen da hver bidro til suksessen. Å lykkes, selv i små aktiviteter, øker sammenholdet av teammedlemmene.

Trussel og konkurranse

En gruppe vil bli mer samlet når de møter utfordringer. Medlemmer vil være villige til å legge forskjellene til side og arbeide for å løse problemet. For eksempel, hvis en fiendtlig organisasjon ønsker å ta kontroll over et bestemt selskap, er styret Styret Et styre er egentlig et panel av mennesker som velges til å representere aksjonærer. Hvert offentlig selskap er lovpålagt å installere et styre; ideelle organisasjoner og mange private selskaper - selv om det ikke er nødvendig - oppretter også et styre. vil presentere en samlet front for å forhindre oppkjøpet. På samme måte vil trusler fra ledelsen og konkurranse sannsynligvis forene et team som ellers er uordnet.

Viktige takeaways

Teamsamhold refererer til graden av nærhet som enkeltpersoner føler i et team. Kreftene som bringer gruppemedlemmer sammen kan enten være positive eller negative. De viktigste faktorene som bestemmer samholdet i teamet er likheten mellom medlemmers interesser, gruppestørrelse, delte suksesser og trusselen fra eksterne konkurrenter. Det er forskjellige måter å forbedre samholdet på teamet, for eksempel å styrke gruppemedlemmer, løse tvister og verdsette hvert bidrag.

Samlet sett har teamsamholdet vist seg å gi flere fordeler. For det første vil teammedlemmer som jobber sammen, sannsynligvis oppnå sine mål raskere og mer effektivt. To, enkeltpersoner i sammenhengende team opplever større tilfredshet. Disse medlemmene forblir også optimistiske og har mindre sosiale problemer enn de som jobber i grupper som ikke er sammenhengende.

Relatert lesing

Takk for at du leser Finance-guiden til samhørighet. For å hjelpe deg med å fremme karrieren din, sjekk ut tilleggsressursene nedenfor:

  • Ansattes moral Ansattes moral Ansattes moral defineres som den generelle tilfredshet, utsikter og følelser av velvære som en ansatt har på arbeidsplassen. Det refererer med andre ord til hvordan fornøyde ansatte føler om sitt arbeidsmiljø. Arbeidstakermoral er viktig for mange virksomheter på grunn av dens direkte innvirkning på
  • Groupthink Groupthink Groupthink er et begrep utviklet av sosialpsykolog Irving Janis i 1972 for å beskrive feilaktige beslutninger tatt av en gruppe på grunn av gruppepress. Groupthink er et fenomen der måter å nærme seg problemer eller saker blir behandlet av konsensus fra en gruppe i stedet for av enkeltpersoner som handler uavhengig.
  • Mellommenneskelig intelligens Mellommenneskelig intelligens Mellommenneskelig intelligens refererer til en persons evne til å forholde seg godt til mennesker og administrere relasjoner. Det gjør det mulig for folk å forstå behovene og motivasjonen til de rundt seg, noe som bidrar til å styrke deres generelle innflytelse. Mennesker med mellommenneskelig intelligens
  • Nettverk og bygge relasjoner (del 3) Nettverk og bygge forhold (del 3) Denne artikkelen er en del av en rekke nyttige tips for å hjelpe deg med å oppnå suksess i nettverk og bygge relasjoner i din bedrift. Hvis vi ønsker å gå videre i karrieren vår, er det å bygge relasjoner det første trinnet mot reisen til suksess.

Siste innlegg