Operasjonsledelse - Oversikt, ansvar, nødvendige ferdigheter

Operasjonsledelse er et forretningsfelt som er opptatt av administrasjon av forretningspraksis for å maksimere effektiviteten i en organisasjon. Det innebærer planlegging, organisering og tilsyn med organisasjonens prosesser for å balansere inntekter og kostnader Faste og variable kostnader Kostnad er noe som kan klassifiseres på flere måter avhengig av dens natur. En av de mest populære metodene er klassifisering etter faste kostnader og variable kostnader. Faste kostnader endres ikke med økninger / reduksjoner i enheter av produksjonsvolum, mens variable kostnader er utelukkende avhengige og oppnår høyest mulig driftsresultat. En operasjonsleder har til oppgave å sikre at organisasjonen vellykket konverterer innganger som materialer, arbeidskraft og teknologi til utganger på en effektiv måte.

Driftsadministrasjon

Sammendrag

  • Operasjonsledelse innebærer å styre driften og prosessene til en organisasjon.
  • Noen av funksjonene som utføres av en operasjonsleder inkluderer ledelse av forsyningskjeder, produktdesign, prognoser, kvalitetskontroll og leveringsledelse.
  • En operasjonsleder må ha gode organisasjons-, koordinerings- og menneskelige ferdigheter og må være teknisk kunnskapsrik.

Ansvar i Operations Management

Operasjonsledelse er et forretningsfelt som involverer styring av virksomheten til en virksomhet for å sikre effektivitet i gjennomføringen av prosjekter. Det betyr at den enkelte med ansvar for avdelingen vil være pålagt å utføre ulike strategiske funksjoner. Noen av funksjonene inkluderer:

1. Produktdesign

Produktdesign innebærer å lage et produkt som vil bli solgt til sluttkonsumenten. Det innebærer å generere nye ideer eller utvide dagens ideer i en prosess som vil føre til produksjon av nye produkter. Operasjonslederens ansvar er å sikre at produktene som selges til forbrukerne oppfyller deres behov, samt samsvarer med dagens markedstrender.

Forbrukere er mer interessert i kvaliteten på produktet enn kvantiteten, og organisasjonen bør lage systemer som sikrer at produserte produkter oppfyller forbrukernes behov.

2. Prognoser

Prognoser som involverer forutsigelser av hendelser som vil skje i fremtiden basert på tidligere data. En av hendelsene som operasjonslederen er pålagt å forutsi, er forbrukernes etterspørsel etter selskapets produkter.

Lederen er avhengig av tidligere og nåværende data om opptaket av selskapets produkter for å bestemme fremtidige trender i forbruket. Prognosene hjelper selskapet å kjenne volumet av produkter som trengs for å imøtekomme markedets etterspørsel Loven om etterspørsel Loven om etterspørsel sier at mengden som kreves av en vare viser et omvendt forhold til prisen på en vare når andre faktorer holdes konstant (cetris peribus ). Det betyr at etter hvert som prisen øker, reduseres etterspørselen. .

3. Supply Chain Management

Supply chain management innebærer å styre produksjonsprosessen fra råvarer til det ferdige produktet. Den styrer alt fra produksjon, frakt, distribusjon til levering av produkter.

Driftsleder styrer forsyningskjedeprosessen ved å opprettholde kontroll over lagerstyring, produksjonsprosess, distribusjon, salg og innkjøp av leverandører for å levere nødvendige varer til rimelige priser. En riktig administrert forsyningskjedeprosess vil resultere i en effektiv produksjonsprosess, lave overheadkostnader Overhead Overheads er forretningskostnader som er relatert til den daglige driften av virksomheten. I motsetning til driftskostnader kan ikke generalomkostninger spores til en bestemt kostnadsenhet eller forretningsaktivitet. I stedet støtter de virksomhetens samlede inntektsgenererende aktiviteter. , og rettidig levering av produkter til forbrukerne.

4. Leveringsledelse

Driftslederen har ansvaret for leveransestyring. Lederen sørger for at varene leveres til forbrukeren i tide. De må følge opp med forbrukerne for å sikre at de leverte varene er det forbrukerne bestilte og at de oppfyller deres funksjonalitetsbehov.

Hvis kunden er misfornøyd med produktet eller klager på visse funksjoner i produktet, mottar driftslederen tilbakemeldingen og videresender den til relevante avdelinger.

Ideelle ferdigheter til en operasjonsleder

I motsetning til markedsavdelingen eller økonomiavdelingen, der ledere er ansvarlige for sine avdelinger, er driftsledelse en avdelingsrolle der lederen påtar seg en rekke ansvarsområder på tvers av flere disipliner. For å lykkes må en operasjonsleder ha følgende ferdigheter:

1. Organisasjonsevner

Organisasjonsevner refererer til operasjonslederens evne til å fokusere på forskjellige prosjekter uten å bli distrahert av de mange prosessene. Operasjonslederen skal kunne planlegge, gjennomføre og overvåke hvert prosjekt til slutt uten å miste fokus.

Hvis en leder ikke er organisert, vil uavsluttede oppgaver hoper seg opp, viktige dokumenter vil gå seg vill i prosessen, og det meste av tiden vil brukes på å finne tapte dokumenter som kan være lett tilgjengelige hvis lederen var organisert. Gode ​​organisasjonsevner kan øke produksjonseffektiviteten og hjelpe lederen å spare tid.

2. Koordinering

En operasjonsleder må ha god koordinering ved å vite hvordan man kan integrere ressurser, aktiviteter og tid for å sikre riktig bruk av ressursene for å nå organisasjonens mål. Koordinering innebærer å utføre spesifikke aktiviteter samtidig og enkelt bytte mellom aktivitetene. Det innebærer også å håndtere forstyrrelser, hindringer og kriser, og effektivt gå tilbake til normale rutinefunksjoner for å forhindre ytterligere forstyrrelser.

3. Folk ferdigheter

Det meste av ansvaret til en operasjonsleder innebærer å håndtere mennesker. Dette betyr at de må vite hvordan de skal forholde seg til de ansatte, eksterne interessenter og andre medlemmer av toppledelsen. En operasjonsleder bør vite hvordan de skal håndtere de fine linjene med andre kolleger ved å vite hvordan de kan kommunisere, lytte og forholde seg til dem på profesjonelt og personlig nivå.

Siden arbeidsplasser består av mennesker fra ulike kulturer, må operasjonslederen vise toleranse og forståelse for andre mennesker. Lederen skal også være i stand til å løse konflikter og formidle tvister mellom ansatte og medlemmer av ledende ansatte.

4. Teknisk kunnskapsrik

I denne tidsalderen med raskt fremskridende teknologier, må en operasjonsleder ha en tilhørighet for teknologi for å være i stand til å designe prosesser som er både effektive og teknologikompatible. Moderne organisasjoner blir stadig mer teknoavhengige for å få et konkurransefortrinn i markedet.

Dette betyr at de fleste prosessene som utføres manuelt, for eksempel anskaffelser, må gå over til mer effektive automatiserte prosesser. Når en driftsleder er kjent med de nyeste innovasjonene i teknologibransjen, kan de bruke innovasjonene til å forbedre interne prosesser.

Tilleggsressurser

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi på det sterkeste de ekstra finansressursene nedenfor:

  • Ledelsesferdigheter Ledelsesferdigheter Ledelsesevner kan defineres som visse attributter eller evner som en leder skal ha for å oppfylle spesifikke oppgaver i en
  • Logistikk Logistikk Logistikk, eller logistikkplanlegging, refererer til prosessen som en bedrift bruker for å koordinere sin forsyningskjededrift. Det inkluderer et bredt utvalg
  • Strategisk ledelse Strategisk ledelse Strategisk ledelse er formulering og implementering av hovedmål og tiltak tatt av organisasjonens toppledelse på vegne av organisasjonen.
  • Verdikjede Verdikjede En verdikjede er alle aktiviteter og prosesser i et selskap som hjelper til med å gi verdi til det endelige produktet. I dagens forretningslandskap, selskaper på tvers

Siste innlegg