LOOKUP-funksjon - Formel, bruksområder, hvordan du slår opp data i Excel

LOOKUP-funksjonen er kategorisert under Excel Lookup and Reference-funksjoner. Funksjonen utfører et grovt samsvarsoppslag enten i en rad eller en kolonne og returnerer den tilsvarende verdien fra en annen rekke eller en kolonne.

Mens du gjør finansiell analyse Finansanalytiker Jobbeskrivelse Finansanalytikerens stillingsbeskrivelse nedenfor gir et typisk eksempel på alle ferdigheter, utdannelse og erfaring som kreves for å bli ansatt for en analytikerjobb i en bank, institusjon eller et selskap. Utfør sporing av økonomiske prognoser, rapportering og operasjonelle beregninger, analyser økonomiske data, opprett økonomiske modeller. Hvis vi ønsker å sammenligne to rader eller kolonner, kan vi bruke LOOKUP-funksjonen. Den er designet for å håndtere de enkleste tilfellene av vertikal og horisontal oppslag.

De mer avanserte versjonene av LOOKUP-funksjonen er HLOOKUP og VLOOKUP.

Formel (vektor)

Det er to former for oppslag: Vector og Array.

Vektorformen til LOOKUP-funksjonen vil søke i en rad eller en kolonne med data for en spesifisert verdi og deretter få dataene fra samme posisjon i en annen rad eller kolonne.

Formelen for funksjonen er som følger:

= LOOKUP (lookup_value, lookup_vector, [result_vector])

Den bruker følgende argumenter:

 1. Lookup_value (obligatorisk funksjon) - Dette er verdien vi skal søke etter. Det kan være en logisk verdi på SANN eller FALSK, referanse til en celle, et tall eller en tekst.
 2. Lookup_vector (obligatorisk funksjon) - Dette er de endimensjonale dataene vi ønsker å søke. Husk at vi må sortere det i stigende rekkefølge.
 3. Resultat_vektor - En valgfri endimensjonal liste over data som vi ønsker å returnere en verdi fra. Hvis den leveres, må [resultatvektoren] ha samme lengde som oppslagsvektoren. Hvis [resultat_vektor] utelates, returneres resultatet fra oppslagsvektor.

Matrixformen til LOOKUP ser i den første raden eller kolonnen i en matrise etter den angitte verdien og returnerer en verdi fra samme posisjon i den siste raden eller kolonnen i matrisen. Vi må bruke denne formen for LOOKUP når verdiene vi vil matche er i den første raden eller kolonnen i matrisen.

Formula (Array) LOOKUP-funksjon

= LOOKUP (lookup_value, array)

Argumentene er som følger:

 1. Lookup_value (obligatorisk argument) - Dette er en verdi som vi søker etter.
 2. Array (obligatorisk argument) - Et område med celler som inneholder tekst, tall eller logiske verdier som vi ønsker å sammenligne med oppslagsverdien.

Hvordan bruke LOOKUP-funksjonen i Excel?

Som en regnearkfunksjon kan LOOKUP-funksjonen legges inn som en del av en formel i en celle i et regneark. For å forstå bruken av denne funksjonen, la oss se på noen få eksempler:

Eksempel 1

Anta at vi får en liste over produkter, farge, ordre-ID og antall. Vi vil ha et dashbord der vi legger produktet, og så får vi umiddelbart mengden.

LOOKUP-funksjon

Formelen som skal brukes vil være:

LOOKUP-funksjon - Eksempel 1

Resultatet vi får er:

LOOKUP Funksjon - Eksempel 1a

Eksempel 2

Anta at vi er i gang med å gi lån, og vi tilbyr forskjellige renter basert på lånebeløpet. Vi får opplysningene nedenfor:

LOOKUP-funksjon - Eksempel 2

Formelen som skal brukes vil være:

LOOKUP Funksjon - Eksempel 2a

Vi får følgende resultat:

LOOKUP Funksjon - Eksempel 2b

Ting å huske på LOOKUP-funksjonen:

 1. # N / A error - Oppstår når oppslagsfunksjonen ikke finner nærmeste samsvar med den medfølgende oppslagsverdien. Dette kan skje hvis enten:
  1. Den minste verdien i oppslagsvektoren (eller første kolonne / rad i matrisen) er større enn oppslagsverdien. eller
  2. Lookup_vector (eller første kolonne / rad i matrisen) er ikke i stigende rekkefølge.
 2. #REF! error - Oppstår hvis formelen prøver å referere til celler som ikke eksisterer. Dette kan være forårsaket av enten:
  1. Celler blir slettet etter at oppslagsfunksjonen er angitt.
  2. Relative referanser i oppslagsfunksjonen som har blitt ugyldige når funksjonene er kopiert til andre celler.

Klikk her for å laste ned Excel-filen

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du øke hastigheten på din økonomiske analyse betydelig. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

 • Excel-funksjoner for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden lærer de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
 • Avansert Excel Formel Course
 • Avanserte Excel-formler du må vite Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er avgjørende for å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
 • Excel-snarveier for PC og Mac Excel-snarveier PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler

Siste innlegg