Ledende ved eksempel - 6 metoder og strategier for ledelse

Ledelse er en prosess der et individ påvirker andre menneskers atferd og holdninger. Ledende med et godt eksempel hjelper andre mennesker til å se hva som ligger foran oss og handle raskt for å imøtekomme eventuelle utfordringer underveis. Hvis en gruppe ledes av en person med dårlige lederegenskaper, vil gruppen oppleve hyppige konflikter da hver person ønsker å gjøre ting på sin måte.

Ledende ved eksempel

Et av lederens ansvar er å inspirere andre mennesker til å gjøre det beste de kan gjøre til fordel for organisasjonen. For å oppnå dette må lederen vise dem veien ved å involvere seg i prosessen - gå foran med et godt eksempel. For eksempel er en administrerende direktør en administrerende direktør, en forkortelse for administrerende direktør, den høyest rangerte personen i et selskap eller en organisasjon. Konsernsjefen er ansvarlig for den generelle suksessen til en organisasjon og for å ta ledelsesbeslutninger på toppnivå. Les en stillingsbeskrivelse kan motvirke unødvendige utgifter Faste og variable kostnader Kostnad er noe som kan klassifiseres på flere måter avhengig av arten. En av de mest populære metodene er klassifisering etter faste kostnader og variable kostnader. Faste kostnader endres ikke med økninger / reduksjoner i produksjonsvolumsenheter,mens variable kostnader kun er avhengig av ansatte for å forbedre virksomhetsinntektene Salgsinntekter Salgsinntekter er inntektene som et selskap mottar fra salg av varer eller levering av tjenester. I regnskap kan begrepene "salg" og "inntekt" brukes, og blir ofte brukt om hverandre, for å bety det samme. Inntekt betyr ikke nødvendigvis mottatt kontanter. . Imidlertid, hvis konsernsjefen skifter kontormøbler ofte, vil ikke de ansatte ta ham på alvor, og de vil fortsette med utgiftene. Men hvis konsernsjefen stopper unødvendige utgifter på sitt eget kontor og jobber for å maksimere inntektene, vil de ansatte ofte følge etter.I regnskap kan begrepene "salg" og "inntekt" brukes, og blir ofte brukt om hverandre, for å bety det samme. Inntekt betyr ikke nødvendigvis mottatt kontanter. . Imidlertid, hvis konsernsjefen bytter kontormøbler ofte, vil ikke de ansatte ta ham på alvor, og de vil fortsette med utgiftene. Men hvis konsernsjefen stopper unødvendige utgifter på sitt eget kontor og jobber for å maksimere inntektene, vil de ansatte ofte følge etter.I regnskap kan begrepene "salg" og "inntekt" brukes, og blir ofte brukt om hverandre, for å bety det samme. Inntekt betyr ikke nødvendigvis mottatt kontanter. . Imidlertid, hvis konsernsjefen skifter kontormøbler ofte, vil ikke de ansatte ta ham på alvor, og de vil fortsette med utgiftene. Men hvis konsernsjefen stopper unødvendige utgifter på sitt eget kontor og jobber for å maksimere inntektene, vil de ansatte ofte følge etter.Men hvis konsernsjefen stopper unødvendige utgifter på sitt eget kontor og jobber for å maksimere inntektene, vil de ansatte ofte følge etter.Men hvis konsernsjefen stopper unødvendige utgifter på sitt eget kontor og jobber for å maksimere inntektene, vil de ansatte ofte følge etter.

Seks måter å lede ved eksempel

Ledere bruker følgende måter for å gå foran med et godt eksempel og inspirere sine følgere:

# 1 Lytt til teamet

Noen ganger kan en leder bli for opptatt med å gi direktiver og administrere teamet, slik at de glemmer å lytte til andre ledere og til og med deres følgere. En god leder bør forstå at de ikke vet alt, og at de kan lære noe nytt fra den mest junioransatte. Også de fleste organisasjoner ansetter ansatte basert på deres ekspertise og erfaring innen bestemte felt, og lederen skal lære å samhandle og lytte til alle ansatte. For eksempel, hvis lederen er ekspert på investeringer, kan de trenge noen fra regnskaps- eller markedsføringsavdelingen for å gi råd om noen spørsmål.

# 2 Respekter kommandokjeden

Organisasjoner implementerer en organisasjonsstruktur slik at hver person i selskapet vet hvem de skal rapportere til hvis det er utfordringer i en bestemt avdeling. Hvis en leder ikke overholder disse kommandokjedene, vil det være forvirring i organisasjonen og de ansatte vil bli demoralisert. Også, hvis lederen ikke respekterer kommandokjeden, vil de ansatte ha vanskelig for å rapportere til sine eldre, og dette vil føre til disharmoni blant de ansatte.

# 3 Få hendene skitne

Selv om ledere er ment å gi veibeskrivelse, bør de kjenne fagene sine godt og involvere seg i selve arbeidet. For eksempel kan en leder gå foran med et godt eksempel ved å følge markedsføringsteamet på feltbesøk for å popularisere selskapets produkter. Lederen skal kaste kunder på samme måte som markedsføringspersonalet gjør, og dette vil øke teamets generelle moral. Ikke bare vil lederen utvikle nye ferdigheter og kunnskaper, men han vil også bygge tillit hos de ansatte. Å bli involvert i selve handelen gir lederen et øyeblikksbilde av utfordringene som markedsføringspersonalet gjennomgår, og hjelper med å finne måter å gjøre arbeidet lettere.

# 4 Lever på lovede resultater

Gode ​​ledere må levere faktiske resultater i stedet for bare å gi løfter hver gang. De må jobbe mot å få håndgripelige resultater og fokusere mindre på tidligere prestasjoner som de ikke har vært i stand til å like etterpå. Ledere kan oppnå dette ved å lære seg delegeringskunsten, der de kan dele opp store oppgaver i mindre håndterbare oppgaver som kan tildeles en eller flere ansatte. De kan deretter følge opp for å sjekke om arbeidet ble utført i samsvar med de nødvendige standardene. Delegering av oppgaver hjelper til å oppnå resultater på kort tid, samtidig som alle blir involvert.

# 5 Løs konflikter raskt

Det oppstår ofte konflikter i organisasjoner mellom ansatte, ledere versus ledere eller ledere versus ansatte. Hvor raskt konfliktene løses avgjør hvor kompetent en leder er. En god leder bør arbitrasere når konflikt oppstår for å forhindre at uenighetene stopper prosjekter i selskapet. De ansatte bør se at lederen har hjerte og sinn til å ta imot utfordringer for ikke å bryte organisasjonen.

# 6 Verdi mennesker

Å sette pris på bidraget fra andre mennesker i en organisasjon, bidrar til å styrke forholdet mellom leder og tilhengere. Lederen skal utvise gode kommunikasjons- og lytteferdigheter slik at ingen ansatte vil føle seg underlegne andre personer i organisasjonen. Lederen skal også være ærlig, rettferdig og åpen for diskusjoner som berører den ansattes velferd. Verdsettelse av medarbeidernes bidrag i organisasjonen forbedrer lederens evne til å samhandle med mennesker på en meningsfull måte.

Lagleder

Viktigheten av å lede ved eksempel

Følgende er fordelene ved å gå foran med et godt eksempel:

Organisatorisk sammenheng

Når selskapets ledere gjør en god jobb med å gå foran med et godt eksempel, vil personellet vise mer engasjement for å oppnå de organisatoriske målene. De vil slippe "meg" -mentaliteten og ta opp "vi" -mentaliteten og kombinere innsats for å sikre at de oppnår de periodiske målene. Når en leder leder med et godt eksempel, viser det de ansatte at sjefene deres ikke bare sitter og ser dem bygge en virksomhet for dem, men de får også sine egne hender skitne.

Respekt og tillit

En leder som leder et godt eksempel posisjonerer seg selv som en troverdig person som fortjener å bli respektert og stolt av seniorer og juniorer. Personalet ser på lederen som en person som forstår deres situasjon, snarere enn som en person som bare gir instruksjoner. De setter pris på hva lederen gjør, og jobber for å hjelpe lederen med å nå organisasjonens mål.

Trendsetters

Handlingene til en leder tjener som en usagt standard for hva som er passende for organisasjonen og hva som ikke er. Personalet observerer lederens oppførsel og bruker den som en målestokk for å bestemme hvordan de skal presentere seg. For eksempel, hvis lederen elsker å jobbe til langt på natt, vil de ansatte også prøve å jobbe til langt på natt for ikke å bli sett på som utilstrekkelig. Tilsvarende, hvis lederen foretrekker å bruke dress på hverdager og fritidsklær på lørdag, vil de ansatte kopiere lederens livsstil og kle seg på lignende måte.

Andre ressurser

Takk for at du leser Finance sin guide til å gå foran med et godt eksempel. For å lære mer, se følgende gratis økonomiressurser:

  • Nettverk og bygge relasjoner i selskapet Nettverk og bygge forhold (del 1) Denne artikkelen er en del av en rekke nyttige tips som hjelper deg med å oppnå suksess i nettverk i ditt firma. Nettverksbygging spiller en viktig rolle i vårt profesjonelle liv, fra vi søker etter jobb, fortsetter med å bli med og jobbe i et selskap, og til slutt fremme karrieren.
  • Mellommenneskelige ferdigheter mellommenneskelige ferdigheter mellommenneskelige ferdigheter er ferdighetene som kreves for å effektivt kommunisere, samhandle og arbeide med enkeltpersoner og grupper. De med gode mellommenneskelige ferdigheter er sterke verbale og ikke-verbale kommunikatorer og blir ofte ansett for å være "gode med mennesker".
  • Analyst Trifecta Guide Analyst Trifecta Guide Den ultimate guiden om hvordan du kan være en finansanalytiker i verdensklasse. Vil du være en finansanalytiker i verdensklasse? Ønsker du å følge bransjeledende beste praksis og skille deg ut fra mengden? Prosessen vår, kalt The Analyst Trifecta®, består av analyse, presentasjon og myke ferdigheter
  • Finans Karriere Kart

Siste innlegg