WACC-kalkulator - Last ned gratis Excel-mal

Denne WACC-kalkulatoren hjelper deg med å beregne WACC basert på kapitalstruktur, egenkapitalkostnad, gjeldskostnad og skattesats.

Her er en forhåndsvisning av den nedlastbare WACC-kalkulatoren:

Skjermbilde av WACC-kalkulator

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor, eller klikk her for å laste ned WACC-malen nå!

Vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) representerer et selskaps blandede kapitalkostnad på tvers av alle kilder, inkludert vanlige aksjer, foretrukne aksjer og gjeld. Kostnaden for hver type kapital vektes med prosentandelen av total kapital, og de legges sammen. Formålet med WACC er å bestemme kostnadene for hver del av selskapets kapitalstruktur basert på andelen egenkapital, gjeld og foretrukket aksje den har.

WACC-formelen er: WACC = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1 - T))

Hvor:

E = markedsverdi av selskapets egenkapital Markedsverdi Markedsverdi (Market Capization) er den siste markedsverdien av selskapets utestående aksjer. Market Cap er lik dagens aksjekurs multiplisert med antall utestående aksjer. Investeringssamfunnet bruker ofte markedsverdien til å rangere selskaper (markedsverdi)

D = markedsverdi av firmaets gjeld Markedsverdi av gjeld Markedsverdien av gjeld refererer til markedsprisen investorer ville være villige til å kjøpe et selskaps gjeld til, som avviker fra bokført verdi i balansen.

V = total verdi av kapital (egenkapital pluss gjeld)

E / V = ​​prosentandel av kapitalen som er egenkapital

D / V = ​​prosentandel av kapitalen som er gjeld

Re = egenkapital Kostnad for egenkapital Kostnad for egenkapital er avkastningen en aksjeeier krever for å investere i en virksomhet. Avkastningskravet er basert på risikonivået forbundet med investeringen (avkastningskrav)

Rd = gjeldskostnad Gjeldskostnad Gjeldskostnadene er avkastningen som et selskap gir til gjeldsinnehavere og kreditorer. Gjeldskostnader brukes i WACC-beregninger for verdsettelsesanalyse. (avkastning til forfall på eksisterende gjeld)

T = skattesats

Flere gratis maler

For flere ressurser, sjekk ut Finance's business malbibliotek for å laste ned mange gratis Excel-modellering, PowerPoint-presentasjoner og Word-dokumentmaler.

  • Excel-maler
  • Pitch Deck Maler
  • Maler for juridiske transaksjoner
  • Maler for økonomiske modeller

Siste innlegg