Jobbtitler innen bank, økonomi og regnskap - de vanligste titlene

Dette er de vanligste stillingene for studenter eller fagpersoner som ønsker å fremme karrieren innen regnskap, økonomi og bank. Bla gjennom listen for å se eksempler på mye brukte titler på tvers av bransjer.

finansbank regnskap jobbtitler tema

Kapittelmarkeds stillinger

Salg og handel

Institusjonell rentesalgssjef

Aksjederivatmarkedsspesialist

Rentesalg

Senior visepresident

Aksjesalgshandler

Junior Equity Sales Trader

Salgsassistent (institusjonelt salg og handel)

Produksjonsandels salgshandler

Aksjeansvarlig og handelsansvarlig

Aksjesalgshandler

Investeringsspesialist

Institusjonell global aksjesalgshandler

Finansiell ingeniør på tvers av aktiva

Næringsdrivende

Aksjeshandler

Trader med fast inntekt

Leder for handel

Aksjeforskning

Aksjeanalytiker

Forskningskollega

Finansiell rapporteringsspesialist

Porteføljeforvalter

Private Equity Associate (Internship)

Oppkjøp Associate

Analytiker, Global Equity Products

Senioranalytiker - Investment Analytics

Private Equity Analyst - betalt internship

Forskningskollega

Research Associate Gold & Precious Minerals

Forskningsanalytiker

Forskningskoordinator

Investeringsbank / Private Equity

Analytiker

Forbinder

Visepresident

Regissør

Administrerende direktør

Banktitler

Anti-hvitvasking av penger

Spesialist I

Anti-hvitvasking av penger

Spesialist II (Senior)

Anti-hvitvasking etterforsker I

Anti-hvitvasking

Etterforsker II (senior)

Assisterende avdelingsleder I

Assistant Branch Manager II (Senior)

ATM-koordinator

Minibank-spesialist

Auto Remarketing Manager

Auto Remarketing Specialist

Avdelingskoordinator

Avdelingsleder

Avdelingsleder - i butikken

Forretningsutviklingssjef

Forretningsutviklingsspesialist

Card Operations Manager

Kortoperatørspesialist

Cash Management Officer I

Cash Management Officer II (Senior)

Sjekk behandlingsveileder

Kommersiell kredittanalytiker I

Commercial Credit Analyst II (Senior)

Kommersiell utlånsdirektør

Kommersiell lånesjef

Kommersiell låneansvarlig I

Commercial Loan Officer II (Senior)

Commercial Loan Officer III (Lead)

Kommersiell lånebehandler I

Kommersiell låneprosessor II (senior)

Kommersiell låneprosessor III (bly)

Representant for kommersielt lån

Compliance Officer - Banking I

Compliance Officer - Banking II (Senior)

Compliance Research Analyst

Compliance Research Manager

Forbrukslånforvalter

Forbrukerlånesjef I

Forbrukerlånoffiser II (senior)

Forbrukerlånoffiser III (Lead)

Forbrukerlånbehandler I

Forbrukerlånbehandler II (Senior)

Forbrukerlån prosessor III (bly)

Representant for forbrukslån

Kredittkortsvindelanalytiker

Kredittkortsvindeletterforsker

Kredittkortsjef

EFT / ACH Manager

EFT / ACH-spesialist

Elektronisk banksjef

Elektronisk banksjef I

Electronic Banking Officer II (Senior) * Nytt for 2015 *

Økonomiplanlegger

Representant for finansielle tjenester I

Representant for finansielle tjenester II (Senior)

Foreclosure Specialist I

Foreclosure Specialist II (Senior)

Valutahandler

Svindelanalytiker

Fraud Analyst II (Senior)

Bedrageri minibank / debetkortanalytiker I

Bedrageri minibank / debetkortanalytiker II (senior)

Bedrageri minibank / debetkortdirektør

Svindel minibank / debetkort etterforskning

Spesialist I

Svindel minibank / debetkort etterforskning

Spesialist II (Senior)

Bedrageri minibank / debetkortleder

Svindelkredittanalytiker I

Fraud Credit Analyst II (Senior)

Bedrageri Kredittkortanalytiker II (Senior)

Bedrageri Kredittkortetterforskning

Spesialist II (Senior)

Svindelkredittdirektør

Spesialist på undersøkelser av svindelkreditt I

Undersøkelser om svindelkreditt

Spesialist II (Senior)

Bedragerikredittleder

Direktør for oppdagelse av svindel

Manager for svindeloppdagelse

Spesialist for svindeloppdagelse

Spesialist for svindeloppdagelse II (senior)

Bedrageridirektør

Bedrageri Internet Banking Analyst I

Fraud Internet Banking Analyst II (Senior)

Bedrageri Internet Banking Director

Bedrageri Internet Banking Manager

Direktør for etterforskning av svindel

Fraud Investigations Manager

Spesialist i undersøkelser om svindel I

Spesialist II for svindelundersøkelser

Bedrageri

Direktør for utbetaling av svindel

Bedrageribetalingsleder

Spesialist på svindelbetalinger I

Spesialist på svindelbetalinger II (senior)

Leder for svindelpolitikk

Direktør for forebygging av svindel

Manager for forebygging av svindel

Spesialist på forebygging av svindel

Svindelforebyggende spesialist II (senior)

Direktør for svindelrisiko

Bedragerisiktsjef

Bedragerispesialist I

Bedragerisiko II (Senior)

Pengeoverføring

Investment Sales Manager

Investering salgsspesialist

Lånekontor

Låneansvarlig I

Låneansvarlig II (senior)

Låneansvarlig III (Lead)

Lånedirektør

Lån Opprinnelsesleder

Låneprosessor I

Låneprosessor II (senior)

Låneprosessor III (bly)

Lånevurderer

Låneservicesjef

Tap Mitigation Specialist

Tapsbegrensende veileder

Management Trainee - Banking

Handelsrepresentant

Pantelån direktør

Pantelån nærmere

Avsluttende leder for pantelån

Låneleder I

Låneleder II (Senior)

Låneleder III (Lead)

Pantelånbehandler I

Pantelån prosessor II (senior)

Pantelån prosessor III (bly)

Pantelån Underwriter

Ny regnskapsrepresentant I

Ny regnskapsrepresentant II (senior)

Operasjonsleder - Bank

Operations Supervisor - Banking

Optisk bildebehandler

Optisk bildespesialist

Personlig banker

Personlig banksjef

Personlig finansiell rådgiver I

Personal Financial Advisor II (Senior)

Personal Trust Administrator

Personal Trust Officer I

Personal Trust Officer II (Senior)

Porteføljeforvalter - Aksjefond

Proof Operations Supervisor

Bevisoperatør I

Proof Operator II (Senior)

Regionleder

REO (Real Estate Owned) Manager

Research / Returns Clerk

Boliglånoffiser I

Residential Construction Loan Officer II (Senior)

Spesialist på boligbyggelån

Pensjonsplan spesialist

Pensjonsplanleder

Securities Trader

Small Business Banker

Teller - Hvelv

Forteller jeg

Teller II (Senior)

Teller III (bly)

Teller Supervisor

Tillitsassistent

Trust Investment Officer

Stol på ny forretningsansvarlig

Tillitsmann I

Tillitsoffiser II (Senior)

Trust Operations Manager

Treasury Job Titles

Konsernkasserer

SVP / VP Treasury

Bedriftskasserer

Kasserer

Leder for finans og risiko (og skatt og forsikring)

Assisterende kasserer

Treasury Director

Leder for statskassen

Direktør for Corporate Finance & Treasury

Front-office

Hovedforhandler

Leder for handel

VP Treasury

Stedfortredende kasserer, leder for Treasury Operations

Midtkontor

Risikosjef

Risikosjef / direktør

Leder for Treasury Control

Leder for Treasury Risk Management

Treasury Control Manager / Director

Treasury IT eller IS Director

Systemanalytiker

Kontanthåndtering

(Global) Cash Manager

Leder for (Global) Cash

Direktør for (Global) Cash

Back-office

Treasury Operations Manager / Director

Bosetningssjef

Betalingsanalytiker

Betalingssjef

Kontosjef

Annen

Leder for finansiell forsyningskjede

Direktør for International Treasury

MD / president for Corporate Treasury Center Inc / Ltd.

Treasury Manager

Kontantleder

Treasury Dealer

Treasury Accountant

Treasury Systems Manager

Treasury Analyst

Treasury Assistant

Regnskap Jobbtitler

Regnskapsfører - Kostnad I

Regnskapsfører - Kostnad II (Senior)

Regnskapsfører - Kostnadsansvarlig

Regnskapsfører - Skatt

Regnskapsfører I

Regnskapsfører II (Senior)

Regnskapsanalytiker I

Regnskapsanalytiker II (Senior)

Regnskapsassistent

Regnskapsfører I

Regnskapsfører II (Senior)

Regnskapsdirektør

Regnskapssjef - Generelt

Regnskapsekspert

Regnskapssjef

Leverandørgjeld / Mottaker

Leverandørgjeld / mottakerkoordinator

Leverandørgjeld / Mottakerleder

Leverandørgjeld / Mottakerleder

Revisjonsdirektør

Revisjonssjef

Revisor I

Revisor II (Senior)

Auditor III (Lead)

Billing Analyst I

Billing Analyst II (Senior)

Bokholder jeg

Bokholder II (Senior)

Bokføringsveileder

Budsjettanalytiker

Budsjettdirektør

Budsjettleder

Samlingssjef

Samlingsveileder

Samler I

Collector II (Senior)

Kontroller

Kontroller - assistent

Kredittanalytiker I

Credit Analyst II (Senior)

Kredittanalytiker

Økonom

Finansdirektør

Økonomisjef

Direktør for finansanalyse

Finansanalytiker I

Finansanalytiker II (Senior)

Financial Analyst III (Lead)

Økonomisk planleggingssjef

Finansiell systemansvarlig

Lønnsbetjent I

Lønnsansvarlig II (senior)

Lønnskoordinator

Lønnsleder

Lønnsleder

Risikostyringskoordinator

Risikostyringsdirektør

Risikostyringsspesialist

Risikostyringsveileder

Risikosjef

Regnskapsfører

Regnskapsfører

Regnskapsveileder

Regnskapsfører

Analytiker-regnskapsfører

Assistent-kontroller

Auditor-CA (regnskapsfører)

Revisor-chartret regnskapsfører (CA)

Revisor - økonomi

Revisors veileder

Revisjonsenhetsleder - beskatning

Bankkontor regnskapsfører

Bankreserver revisor

Konkurstillitsmann

Avdelingskontor, bank

Budsjett regnskapsfører

CA (autorisert regnskapsfører)

CA (revisor) student

Sertifisert revisor (CGA)

Certified management accountant (CMA)

CGA (sertifisert revisor)

Regnskapsfører (CA)

Chartered accountant (CA) student

Regnskapssjef

Krev regnskapsfører

CMA (sertifisert regnskapsfører)

Datarevisjonsspesialist

Regnskapsfører

Veiledning for kostnadsregnskap

Avdelingsregnskap

Divisjonskontroller - regnskap

Feltrevisor - økonomi

Bokholder

Finansiell revisor

Finanskontor

Regnskapsfører

Skattejustering

Inntektsskatterådgiver

Inntektsskatterådgiver

Inntektsskattekspert

Inntektsskattetterforsker

Inntektsskattespesialist

Industriell regnskapsfører

Industriell revisor

Mellomliggende regnskapsfører

Internrevisor

Intern revisor - økonomi

Intern revisors veileder - økonomi

Intern revisjon prosjektleder

Intern revisjonsveileder - økonomi

Maskinbehandling regnskapsfører

Ledelsesregnskap

Regnskapssjef

Produksjonsregnskap

Offiser, økonomistyring

Plant regnskapsfører

Anleggskontroller

Produksjonsregnskap

Prosjektregnskap

Eiendom regnskapsfører

Regnskapsfører

Regnskapsfører

Regnskapsveileder

Gjenforsikringsanalytiker

Avgjørelsesoffiser, beskatning

Salgsrevisor - økonomi

Senior regnskapsanalytiker

Senior kostnadsregnskap

Senior internrevisor

Veileder, regnskapsførere

Veileder, revisorer

Veileder, kostnadsregnskap

Veileder, internrevisjon - økonomi

Veileder, interne revisorer - økonomi

Veileder, regnskapsførere

Skatterevisor

Skatterådgiver

Skatteanalytiker

Skatteregler

Skatterevisor

Skatterådgiver

Skatteevaluator

Skatteeksamen

Skatteekspert

FP&A analytiker

FP&A medarbeider

FP&A manager

FP&A direktør

VP FP&A

Leder for FP&A

Tilleggsressurser

Takk for at du leser denne guiden for finans- og bankjobber. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil disse tilleggsressursene være nyttige:

  • Mal for følgebrev Bruk denne mal for følgebrev for å få et intervju! Et følgebrev kan lage eller bryte en jobbsøknad, så det er viktig å få det riktig. Enten brevet ditt blir lest av HR eller ansettelseslederen direkte, er det flere viktige ruter du må krysse av. Denne guiden gir en gratis følgebrevmal og forklaring på hva du trenger å vite
  • Fortsett mal Investment Banking CV CV-mal for CV. Lær hvordan du skriver et CV for investeringsbank (Analyst eller Associate) med Finance gratis guide og CV-mal. IB-CV er unikt. Det er viktig å skreddersy CV-en din til bransjestandarden for å unngå å bli umiddelbart slettet
  • Intervjuguider Intervjuer Ace ditt neste intervju! Ta en titt på Finance's intervjuguider med de vanligste spørsmålene og de beste svarene for enhver stilling innen corporate finance. Intervju spørsmål og svar for økonomi, regnskap, investeringsbank, aksjeforskning, kommersiell bank, FP&A, mer! Gratis guider og øvelser for å få tak i intervjuet ditt
  • Finansielle modelleringsressurser Finansielle modelleringer Gratis økonomiske modelleringsressurser og guider for å lære de viktigste konseptene i ditt eget tempo. Disse artiklene vil lære deg økonomisk praksis for modellering med hundrevis av eksempler, maler, guider, artikler og mer. Lær hva økonomisk modellering er, hvordan du bygger en modell, Excel-ferdigheter, tips og triks

Siste innlegg