Forpliktelsesbrev - oversikt, eksempel og innhold

Et forpliktelsesbrev er en formell bindende avtale mellom en långiver og en låntaker. Det skisserer vilkårene og betingelsene Gjeldsforpliktelser Gjeldsforpliktelser er begrensninger som långivere (kreditorer, gjeldshavere, investorer) legger på utlånsavtaler for å begrense låntakers (skyldner) handlinger. av lånet og arten av det potensielle lånet. Det fungerer som avtalen som starter en offisiell lånelånsprosess. Et forpliktelsesbrev inneholder informasjon om eventuelle kostnader som følge av due diligence due diligence due diligence er en prosess for verifisering, etterforskning eller revisjon av en potensiell avtale eller investeringsmulighet for å bekrefte alle relevante fakta og økonomisk informasjon, og for å verifisere alt annet som ble brakt opp under en M & A-avtale eller investeringsprosess. Forsiktighet er gjennomført før en avtale avsluttes.og administrative prosedyrer før lånet kommer til godkjenningsstadiet.

Forpliktelsesbrev (forpliktelsesbrev) diagram

Forpliktelsesbrevet skisserer mengden advokatsalær, eventuelle gebyrer som påløper ved utarbeidelse av lånedokumentene, lånebeløpet, rentesatsen Effektiv årlig rente Den effektive årlige renten (EAR) er rentesatsen som er justert for å sammensettes over en gitt periode. Enkelt sagt, de effektive vilkårene for tilbakebetaling og periode, sikkerhetsstillelse og avslutningsbetingelser.

Mål med en forpliktelsesbrev

Hovedmålet med et forpliktelsesbrev er å informere låntakeren om at lånesøknaden er behandlet og kontanter er tilgjengelig for søkeren. For at låntakeren skal få tilgang til midlene, må han / hun imidlertid oppfylle de spesifikke vilkårene som er satt av utlånsinstitusjonen. Hvis låntakeren godtar vilkårene og betingelsene for lånet, må de signere avtalen. Hvis låntakeren ikke godtar vilkårene, vil lånesøknaden bli avslått eller tilbakekalt.

Forpliktelsesbrevet spesifiserer beløpet på et lån som banken er villig til å tilby låntakeren. Beløpet kan være under eller over det låntakeren ba om. Låneforpliktelsen fungerer som en formell oversikt over lånebehandlingen, men er ikke lånekontrakten. Etter å ha godtatt vilkårene for lånet, undertegner låntaker og långiver den faktiske låneavtalen for å dispensere midlene.

En låntaker kan bruke forpliktelsesbrevet som bevis for interesserte parter at de har en kredittlinje Banklinje En banklinje eller en kredittlinje (LOC) er en slags finansiering som utvides til en person, et selskap eller en offentlig enhet , av en bank eller annen tilgjengelig for å erverve en eiendel. Det gir interesserte tillit til at låntakeren vil innfri løftet og kjøpe eiendelen før utløpet av en spesifisert varighet. For eksempel når en person søker om pantelån fra en bank, kan han / hun legge frem forpliktelsesbrevet til eieren som bevis på at de har tilstrekkelig med midler tilgjengelig for å avslutte kjøpet. Dette gir huseieren tillit til at låntakeren kan avslutte transaksjonen innen avtalt tidsperiode.Forpliktelsesbrevet fungerer som en forsikring om at en transaksjon kan finansieres opp til en viss grense som er angitt av banken.

Innhold i forpliktelsesbrev

Det grunnleggende innholdet i et forpliktelsesbrev inkluderer følgende detaljer:

 • Navn og adresse til låntaker og utlåner
 • Hvilken lånetype det er søkt om
 • Lånebeløpet
 • Avtalt nedbetalingstid for lån
 • Rentesatsen for lånet
 • Dato for utløp av låsen (hvis lånet er låst inne) for renten
 • Anslåtte månedlige tilbakebetalinger av lånet (fordelt på gjeldende beløp, renter, skatt og forsikring)
 • Type innleid eiendom og adresse
 • Vilkår og betingelser for lånet
 • Ikrafttredelsesdato og forpliktelsesgebyr
 • Bevis på eiendoms tittel og informasjon om at det ikke er noen panterett eller ugunstige pakter til tittelen
 • Avbestillingsregler

Innhenting av et forpliktelsesbrev

Låntakere må gjennom flere trinn før de får forpliktelsesbrevet. Det første trinnet er å nærme seg flere långivere og snakke med dem om en lånesøknad. Her bruker långivere tallene som er gitt til dem for å komme med et estimat på hvor mye låntakeren har råd til å låne. Låntakeren diskuterer også inntekt, eiendeler og tidligere kreditthistorie med utlåner for å bestemme deres evne til å betale tilbake lånet.

Hvis långiveren er fornøyd med låntakerens økonomiske situasjon, begynner låntakeren lånesøknadsprosessen. Følgende er de første trinnene som låntakeren vil ta:

1. Fyll ut lånesøknaden

Dette er første trinn i låneprosessen. Låntakeren oppgir personlig informasjon, for eksempel adresse, omløpsmidler og gjeld, kortsiktig inntekt, forespurt lånebeløp og personnummer.

2. Gi tilgang til kredittrapporten

Låntakeren gir deretter utlåner tilgang til kredittrapporten. Långiveren krever at kredittrapporten gjennomgår låntakers kredittbetalingshistorikk og deres nåværende kredittnivå for å avgjøre om kreditt skal forskuddsbetales. Noen lån krever at låntakere oppnår et bestemt minimum kredittpoeng for at lånet skal godkjennes.

3. Send inn økonomiske dokumenter

Långiveren vil også kreve at låntakeren sender inn økonomiske dokumenter som lønnslubber, selvangivelser og bevis på eiendoms eierskap. Avhengig av utlåner og lånebeløp som kreves, kan utlåner kreve økonomiske poster for en bestemt tidsperiode. Långiveren gjennomgår disse dokumentene for å bestemme låntakers berettigelse til lånet.

Der lånet skal brukes som pantelån for å kjøpe et hjem, vil långiveren gi et forhåndsgodkjenningsbrev i påvente av forpliktelsesbrevet. Långiveren vil da sende låntakerens fil til garantisten for gjennomgang, mens låntakeren handler et hjem ved hjelp av forhåndsgodkjenningsbrevet. Låntakeren kan by og signere salgskontrakter med meglere.

For at utlåner skal gi forpliktelsesbrevet, må låntakeren oppgi alle bekreftede dokumenter som er bedt om, en vurdering av eiendommen som låntakeren ønsker å kjøpe, og en salgskontrakt signert av alle parter i transaksjonen. Forpliktelsesbrevet angir godkjent lånebeløp, samt vilkår og betingelser som låntaker må oppfylle før han signerer den endelige låneavtalen.

Utløp av et engasjementsbrev

En forpliktelsesbrev kommer med en utløpsdato, som vanligvis blir beskrevet i dokumentet. Derfor, hvis lånet ikke finansieres før den angitte utløpsdatoen, er utlåner ikke forpliktet til å låne ut pengene under de første vilkårene for lånet. Når avslutningsperioden er over, må låntakeren reforhandle vilkårene for lånet på nytt med långiveren og få et nytt forpliktelsesbrev.

Relaterte målinger

Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil følgende finansressurser være nyttige:

 • Gjeldskostnad Gjeldskostnad Gjeldskostnad er avkastningen som et selskap gir til gjeldsinnehavere og kreditorer. Gjeldskostnader brukes i WACC-beregninger for verdsettelsesanalyse.
 • Gjeldsplan Gjeldsplan En gjeldsplan legger opp all gjeld en virksomhet har i en tidsplan basert på løpetid og rentesats. I økonomisk modellering flyter rentekostnadene
 • Interkreditoravtale Interkreditoravtale En interkreditoravtale, ofte referert til som en interkreditorhandling, er et dokument undertegnet mellom en eller flere kreditorer, som på forhånd fastslår hvordan deres konkurrerende interesser løses og hvordan de skal arbeide sammen i tjeneste for deres gjensidige låntaker.
 • Loan Covenant Loan Covenant En lånepakt er en avtale som fastsetter vilkårene og betingelsene for lånepolitikken mellom en låntaker og en långiver. Avtalen gir långivere spillerom til å yte tilbakebetaling av lån samtidig som de beskytter utlånsposisjonen. På grunn av gjennomsiktigheten i regelverket får låntakere klare forventninger til

Siste innlegg