Adaptivt lederskap - Kjenn egenskapene til adaptive ledere

Adaptivt lederskap en ledermodell som ble introdusert av Ronald Heifetz og Marty Linsky. Heifetz definerer det som handlingen med å mobilisere en gruppe individer for å takle tøffe utfordringer og dukke opp seirende til slutt.

Adaptivt lederskap

Oppfatning av ledelse Ledertrekk Ledelsesegenskaper refererer til personlige egenskaper som definerer effektive ledere. Ledelse refererer til evnen til et individ eller en organisasjon til å veilede enkeltpersoner, team eller organisasjoner mot oppfyllelse av mål og mål. Ledelse spiller en viktig funksjon i ledelsen i dag, er veldig forskjellig fra de siste årene. Ideen om at et heroisk individ enkeltvis genererer resultater ved å håndheve sin vilje, anses å være utdatert. Ledelse regnes nå som en lagidrett. Bedriftsledere og andre mennesker i lederstillinger jobber nå sammen med sine ansatte for å nå mål og sette i gang endringer.

Men med tanke på hvor ustabile og usikre bedriftsverdenen kan være, er administrerende direktør A CEO, forkortelse for Chief Executive Officer, den høyest rangerte personen i et selskap eller en organisasjon. Konsernsjefen er ansvarlig for den generelle suksessen til en organisasjon og for å ta ledelsesbeslutninger på toppnivå. Les en stillingsbeskrivelse synes ofte det er vanskelig å holde seg oppdatert på alle endringene. For å overleve og trives i næringslivet, må man være mer enn høyt presterende. Bedriftsledere trenger å vedta nye strategier Bedriftsstrategi Bedriftsstrategi fokuserer på hvordan man styrer ressurser, risiko og avkastning på tvers av et firma, i motsetning til å se på konkurransefortrinn i forretningsstrategi og teknikker for å overvinne eventuelle utfordringer som kommer i veien, det er her adaptiv ledelse kommer inn.

Tekniske vs. adaptive problemer

Adaptivt lederskap anerkjenner at det er to typer problemer: teknisk og adaptiv. Med tekniske problemer er det allerede tilgjengelig et tilfredsstillende forhåndsbestemt svar, og en eller flere eksperter som har et godt omdømme blir søkt for å løse problemet. Samlet sett er tekniske problemer mekaniske og kan løses av fagfolk.

Med adaptive problemer er det absolutt ingen trente eksperter som kan håndtere problemene. Det finnes heller ikke noe sett med etablerte regler eller prosedyrer for å løse problemet. I de fleste tilfeller er definisjonen av problemet vag, og det er ingen tekniske løsninger. Det er i slike situasjoner at kompetansen til en adaptiv leder blir nyttig. En slik person hjelper først med å definere problemet, og mobiliserer deretter sine medarbeidere for å komme med mulige svar.

Fire hovedprinsipper for tilpasset ledelse

Følgende er de fire hovedprinsippene knyttet til adaptivt lederskap:

1. Emosjonell intelligens

Emosjonell intelligens Emosjonell intelligens Emosjonell intelligens også kjent som den emosjonelle kvotienten (EQ) er evnen til å håndtere ens følelser og andres følelser. For bedriftsledere er høy EQ viktig for å lykkes. Denne guiden dekker de fem elementene av emosjonell intelligens og deres relevans for å karakterisere en vellykket leder. EQ vs IQ er evnen til å gjenkjenne dine egne og andre menneskers følelser. Med denne bevisstheten er en adaptiv leder i stand til å bygge tillit til andre deltakere og fremme kvalitetsforhold.

2. Organisatorisk rettferdighet

Et annet grunnleggende prinsipp for adaptiv ledelse er å fremme en kultur av ærlighet. Adaptive ledere kjenner til de beste retningslinjene å innføre til beste for organisasjonen. De vet også de beste måtene å introdusere disse endringene slik at folk omfavner dem. Adaptive ledere er villige til å imøtekomme andre folks synspunkter, og dermed forsikre dem om at de blir verdsatt og respektert.

3. Utvikling

Adaptivt lederskap innebærer å lære nye ting. Hvis en teknikk ikke gir ønskede resultater, går en adaptiv leder ut av hans eller hennes måte å oppdage nye strategier som kan fungere. Med nye teknikker vil både de ansatte og selskapet generelt oppleve vekst og utvikling.

4. Karakter

Adaptivt lederskap handler om å ha en dyp følelse av karakter, være gjennomsiktig og kreativ. Adaptive ledere har kanskje ikke alltid rett, men de tjener respekt for dem de jobber med og praktiserer det de anbefaler.

Fire hovedprinsipper for tilpasset ledelse

Egenskaper fra adaptive ledere

Det er visse egenskaper som enhver adaptiv leder burde ha, inkludert:

 • Evnen til å knytte organisasjonsendring til de primære verdiene, evnene og drømmene til de involverte interessentene.
 • Kapasiteten til å skape et miljø som omfavner mangfold av synspunkter og utnytter slik kollektiv kunnskap til fordel for organisasjonen.
 • Den adaptive lederen forstår at endring kan være en smertefull prosess. Derfor kan han eller hun forutse og motvirke enhver motvillig oppførsel fra lagkameratene.
 • En forståelse av at storskala endring er en gradvis prosess som krever utholdenhet og vilje til å bære presset som følger med det.
 • Å være proaktiv, lete etter muligheter og investere de nødvendige ressursene for å gå etter dem.
 • Innrømme når de gjør feil og endre eller forlate ikke-produktive strategier.
 • Å være åpen for eksperimentering og risikotaking
 • Liker og oppmuntrer til innovasjon blant ansatte.

Utfordringer i å implementere tilpasset ledelse

Som spådd av Heifetz, gir adaptiv ledelse et par utfordringer. Denne ledermodellen handler om å eksperimentere, oppdage ny kunnskap og gjøre mange justeringer i hele selskapet. Det er bare gjennom en holdningsendring og justering av politikk at du vil klare å opprettholde endringer og trives.

Imidlertid er det vanligvis vanskeligere å flytte individers verdier, tro og oppfatninger enn å bruke en kattens tenner. Å gjøre endringer krever at du er litt illojal mot fortiden din. For eksempel, hvis du vil implementere en ny markedsføringsstrategi, må du først omfavne det faktum at din nåværende markedsføringsteknikk er ineffektiv. De fleste toppledere er motvillige til å gi slipp på livslang politikk som fikk selskapene i gang. Å holde seg til dine gamle måter kan imidlertid hindre fordelene som kan oppstå ved nye metoder.

En annen utfordring som adaptiv ledelse gir, er at den setter scenen for ulike former for motstand. Dette kan være fra dine ansatte, andre interessenter i selskapet, interessenter I virksomheten er en interessent enhver person, gruppe eller part som har interesse i en organisasjon og resultatene av dens handlinger. Vanlige eksempler eller klienter. De vanligste metodene folk bruker for å hindre adaptiv endring er ved å marginalisere, avlede eller angripe. Hvis du legger merke til noen av nevnte aktiviteter, er sjansen stor for at dine ansatte er nølende med å vedta den nye politikken du prøver å implementere.

Kanskje den største utfordringen medført av adaptivt lederskap er ledernes manglende vilje til å lytte til andres meninger. Som forklart tidligere handler adaptiv ledelse mindre om makt og mer om teamarbeid. I teorien bør adaptive ledere være villige til å lytte og tilpasse anbefalinger gitt av kolleger eller klienter.

I virkeligheten er imidlertid bare noen få utvalgte ledere villige til å lytte til enkeltpersoner som er uenige med dem. Det slike ledere ikke forstår, er at lytting ikke nødvendigvis betyr å forlate individuelle mål. Det betyr ganske enkelt at du er bedre informert om dine ansattes behov. Derfor kan du jobbe mer effektivt for å utføre endringer.

Viktige takeaways

Selv om adaptivt lederskap krever mye innsats, gir det betydelig avkastning. Basert på pålitelig statistikk ender bedrifter som er tilpasningsdyktige med enorme gevinster både økonomisk og operativt. De er i stand til å forvitre stormer og stige til toppen selv i perioder med volatilitet.

Oppsummert kan adaptivt lederskap oppsummeres ved hjelp av fire hovedprinsipper: distribuert ledelse, optimal talentmiks, ha en gjennomsiktig karakter og utvikle gjensidig tillit. Når det gjelder distribuert ledelse, delegerer lederen roller til teammedlemmer. Optimal talentmiks innebærer å bruke alles ferdigheter i stedet for bare ledere på toppnivå. Et tydelig charter betyr at selskapet eller teamet følger veldefinerte mål, plikter og grunnregler, mens tillit bidrar til å fremme sterke bånd blant ansatte, arbeidsgivere og kunder.

Relaterte målinger

Takk for at du leser Finance-guiden til adaptivt lederskap. Finance tilbyr Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram for de som ønsker å ta karrieren til neste nivå. For å fortsette utviklingen din som en finansanalytiker i verdensklasse, vil disse tilleggsressursene være nyttige:

 • Mellommenneskelige ferdigheter mellommenneskelige ferdigheter mellommenneskelige ferdigheter er ferdighetene som kreves for å effektivt kommunisere, samhandle og arbeide med enkeltpersoner og grupper. De med gode mellommenneskelige ferdigheter er sterke verbale og ikke-verbale kommunikatorer og blir ofte ansett for å være "gode med mennesker".
 • Ledelse ved eksempel Ledelse ved eksempel Ledelse er en prosess der et individ påvirker atferd og holdninger til andre mennesker. Ledelse med et godt eksempel hjelper andre mennesker å se hva som ligger
 • Nettverk og bygge relasjoner i selskapet Nettverk og bygge forhold (del 1) Denne artikkelen er en del av en rekke nyttige tips som hjelper deg med å oppnå suksess i nettverk i ditt firma. Nettverksbygging spiller en viktig rolle i vårt profesjonelle liv, fra vi søker etter jobb, fortsetter med å bli med og jobbe i et selskap, og til slutt fremme karrieren.
 • Time Management Time Management Time management er prosessen med å planlegge og kontrollere hvor mye tid du skal bruke på spesifikke aktiviteter. God tidsstyring gjør det mulig for en person å fullføre mer på kortere tid, senker stress og fører til karrieresuksess. Denne guiden gir en liste over de beste tipsene for å administrere tiden godt

Siste innlegg