Mal for journalinnføring - Last ned gratis Excel-mal

Denne journaloppføringen Journaloppføringer Journaloppføringer er byggesteinene i regnskapet, fra rapportering til revisjon av journaloppføringer (som består av debet og kreditt). Uten ordentlig journalføring ville selskapenes regnskap være unøyaktig og et fullstendig rot. mal vil hjelpe deg med å konstruere riktig formaterte journaloppføringer og gi en retningslinje for hva en hovedbok Generell hovedbok I regnskap er en hovedbok (GL) en oversikt over alle tidligere transaksjoner i et selskap, organisert av kontoer. General Ledger (GL) -kontoer inneholder alle debet- og kredittransaksjoner som påvirker dem. I tillegg inkluderer de detaljert informasjon om hver transaksjon som skal se ut.

Her er en forhåndsvisning av finansens journaloppføringsmal:

Forhåndsvisning av mal for journaloppføring

Last ned gratis malen

Skriv inn navnet ditt og e-postadressen i skjemaet nedenfor, eller klikk bare på denne lenken for å laste ned gratis journalpostmal!

Angi journaloppføringer

En journal er selskapets offisielle regnskapsmessige oversikt over alle transaksjoner Regnskapstransaksjoner Regnskapstransaksjoner refererer til enhver forretningsaktivitet som resulterer i en direkte innvirkning på virksomhetenes økonomiske status og finansielle rapporter. Det er viktig å huske at hver transaksjon skal vise balansen mellom eiendelene og forpliktelsene, eller debet og kreditt. som er dokumentert i kronologisk rekkefølge. Mens de fleste moderne selskaper bruker regnskapsprogramvare for å legge inn journaloppføringer, var journaler den viktigste måten å registrere transaksjoner tidligere. Selv om det ikke lenger er vanlig, er det fortsatt viktig å forstå hvordan du gjør en manuell journalføring når du lærer det grunnleggende om regnskap.

For hver eneste journalføring må debet og kreditt være lik for å opprettholde balansen i regnskapsligningen Regnskapsligning Regnskapsligningen er et grunnleggende prinsipp for regnskap og et grunnleggende element i balansen. Eiendeler = Gjeld + Aksjeandel. Denne ligningen legger grunnlaget for dobbeltregnskap og fremhever strukturen i balansen. (eiendeler = gjeld + egenkapital). Derfor, når du gjennomfører journaloppføringer, må du huske på fire faktorer:

  • Hvilke kontoer er påvirket av transaksjonen
  • Om hver konto økes eller reduseres
  • Hvor mye hver konto endres av
  • Sikre at regnskapsligningen holder balanse

Den beste måten å huske på hvordan du gjør journaloppføringer og hvordan hver konto påvirkes, er gjennom praksis. Denne ideen kan utvides til å omfatte alle grunnleggende regnskap, siden det er mange regnskapsregler som må opprettholdes.

Uten riktig journalføring kan et selskap raskt finne regnskapet i uorden, med mange unøyaktigheter. Bruk Finance's journaloppføringsmal for å hjelpe deg med å øve og opprettholde nøyaktigheten med journaloppføringene dine.

Eksempel på journaloppføring - Innkjøpsbeholdning

Kjøpt varelager koster $ 75.000 for $ 5.000 i kontanter og de resterende $ 70.000 på kontoen.

DR Inventory 75.000

CR Cash 5.000

CR-leverandører 70.000

Ta en titt på vår journaloppføringsmal for flere eksempler på journaloppføringer!

Flere gratis maler

For flere ressurser, sjekk ut Business Templates Library for å laste ned mange gratis Excel-modellerings-, PowerPoint-presentasjons- og Word-dokumentmaler.

  • Maler for økonomiske modeller
  • Strategimal
  • Pitch Deck Maler
  • Mest populære maler

Siste innlegg