Absolutt funksjon i Excel - formel, eksempler, hvordan du bruker ABS

ABSOLUTE-funksjonen i Excel returnerer den absolutte verdien til et tall. Funksjonen konverterer negative tall til positive tall mens positive tall forblir upåvirket.

Formel

ABSOLUT Verdi = ABS (antall)

Hvor tall er den numeriske verdien som vi trenger å beregne den absolutte verdien for.

Hvordan bruker jeg ABSOLUTE-funksjonen i Excel?

La oss ta en serie tall for å forstå hvordan denne funksjonen kan brukes.

Absolutt funksjon i Excel ABS

I skjermbildet ovenfor får vi en rekke tall. Når vi bruker ABSOLUTE-funksjonen, får vi følgende resultater:

  1. For positive tall får vi det samme resultatet. Så 45 returneres som 45.
  2. For negative tall returnerer funksjonen absolutte tall. Så for -890, -67, -74 fikk vi 890, 67, 74.

For å lære mer, start vårt gratis Excel-kollisjonskurs nå!

Eksempler på ABSOLUTE-funksjonen i Excel

For vår analyse ønsker vi forskjellen mellom serie A og serie B som gitt nedenfor. Ideelt sett, hvis du trekker serie A fra serie B, kan du få negative tall avhengig av verdiene. Imidlertid, hvis du vil ha absolutte tall i dette scenariet, kan vi bruke ABSOLUTE-funksjonen.

Absolutt funksjonseksempel 1 (ABS)

Resultatene som returneres ved hjelp av ABSOLUTE-funksjonen vil være absolutte tall. Så ABS kan kombineres med andre funksjoner som SUM, MAX, MIN, GJENNOMSNITT, etc. for å beregne den absolutte verdien for positive og negative tall i Excel-regneark.

Absolutt funksjonseksempel 2

La oss se noen eksempler på hvordan ABS kan brukes med andre Excel-funksjoner.

1. SUMIF og ABS

Vi er alle klar over at SUMIF vil oppsummere verdier hvis visse kriterier innenfor det gitte området er oppfylt. La oss anta at vi har fått noen få tall i kolonne A og kolonne B som nedenfor:

Absolutt funksjon SUMIF

Nå vil jeg trekke alle negative tall i kolonne B fra alle positive tall i kolonne A. Jeg vil at resultatet skal være et absolutt tall. Så jeg kan bruke ABS-funksjonen sammen med SUMIF på følgende måte:

Absolutt funksjon SUMIF 1

Resultatet er 79. Excel la til 15 og 6 fra kolonne A og trakk 100 fra kolonne B for å gi oss 79, da vi brukte ABS-funksjon i stedet for -79.

2. SUM ARRAY Formel og ABS-funksjon

Excel-matriseformlene hjelper oss å gjøre flere beregninger for en gitt matrise eller verdikolonne. Vi kan bruke SUM ARRAY sammen med ABS for å få den absolutte verdien av en serie tall i kolonne eller rad. Anta at vi får noen få tall som nedenfor, så i dette scenariet vil SUM-matriseformelen for absolutte verdier være = SUM (ABS (A2: A6)).

Velg nå celle A7 i regnearket, og skriv inn formelen '= SUM (ABS (A2: A6))'. Etter å ha skrevet inn formelen i celle A7, trykk “Ctrl + Shift + Enter”. Når vi har gjort dette, vil formelen ha {} parenteser rundt seg som vist på skjermbildet nedenfor.

Absolutt funksjon SUM ARRAY

Som vist på skjermbildet ovenfor returnerte matriseformelen også verdien 44 i celle A7, som er den absolutte verdien av dataene som er angitt i cellene A2: A6.

3. SUMPRODUCT-formel og ABS-funksjon

SUMPRODUCT-funksjonen lar oss inkludere ABS-funksjonen for å gi absolutte tall. Anta at vi får følgende data. Hvis vi bare bruker SUMPRODUCT-formelen, vil vi få et negativt tall som vist nedenfor:

Absolutt funksjon SUMPRODUKT

Imidlertid, ved hjelp av ABS-funksjon, kan vi få det absolutte tallet som et resultat. Formelen som skal brukes vil være:

Absolutt funksjon SUMPRODUKT 1

For å lære mer, start vårt gratis Excel-kollisjonskurs nå!

ABS som en VBA-funksjon

Hvis vi ønsker å bruke ABSOLUTE-funksjonen i Excel VBA-kode, kan den brukes på følgende måte. La oss anta at jeg trenger ABS på -600, så koden vil være:

Dimmt antall som dobbelt

LNummer = ABS (-600)

Nå i koden ovenfor vil variabelen kjent som LNumber nå inneholde verdien 600.

Gratis Excel-kurs

Hvis du vil lære mer Excel-funksjoner med din egen online instruktør, kan du sjekke ut Finance's Free Excel Crash Course! Du får trinnvise veiledninger og demonstrasjoner om hvordan du kan bli en Excel-strømbruker.

gratis kurs for snarveier i Excel

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du øke hastigheten på din økonomiske analyse betydelig. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

  • Excel-funksjoner for økonomi Excel for økonomi Denne Excel for finans-guiden lærer de 10 beste formlene og funksjonene du må vite for å være en god finansanalytiker i Excel. Denne guiden har eksempler, skjermbilder og trinnvise instruksjoner. Til slutt laster du ned den gratis Excel-malen som inkluderer alle økonomifunksjonene dekket i opplæringen
  • Avansert Excel Formel Course
  • Avanserte Excel-formler du må vite Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er avgjørende for å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
  • Excel-snarveier for PC og Mac Excel-snarveier PC Mac Excel-snarveier - Liste over de viktigste og vanligste MS Excel-snarveiene for PC- og Mac-brukere, økonomi, regnskapsyrker. Tastatursnarveier gir deg raskere modellering og sparer tid. Lær redigering, formatering, navigering, bånd, lim inn spesial, data manipulering, formel og celle redigering, og andre mangler

Siste innlegg