Beachhead-strategi - oversikt, guide og eksempler

Beachhead-strategien kommer fra den militære strategien Strategy Corporate og forretningsstrategiguider. Les alle finansartikler og ressurser om økonomi og forretningsstrategi, viktige konsepter for finansanalytikere å innlemme i deres økonomiske modellering og analyse. First mover-fordel, Porter's 5 Forces, SWOT, konkurransefortrinn, forhandlingsstyrke for leverandører som vinner et lite grenseområde som blir et høyborg, og hvorfra du kan gå videre til resten av territoriet. Det lille grenseområdet blir referert til som et strandhode. I Business,ideen er å fokusere ressursene dine på et lite markedsområde (for eksempel en produktkategori eller et mindre markedssegment) for å gjøre det til et høyborg før du går videre til det bredere markedet eller produktkategoriene Erstatningsprodukter Erstatningsprodukter gir forbrukerne valg når de tar kjøpsbeslutninger av gir like gode alternativer, og øker dermed bruken. Fra et selskaps perspektiv skaper imidlertid erstatningsprodukter en rivalisering. Som et resultat kan bedrifter pådra seg høye markedsførings- og kampanjekostnader når de konkurrerer. Beachhead-strategien gjør det mulig for et selskap å dominere de små områdene det kan komme inn fra og dominere resten av markedet.bedrifter kan pådra seg høye markedsføringskostnader når de konkurrerer. Beachhead-strategien gjør det mulig for et selskap å dominere de små områdene det kan komme inn fra og dominere resten av markedet.bedrifter kan pådra seg høye markedsførings- og kampanjekostnader når de konkurrerer. Beachhead-strategien gjør det mulig for et selskap å dominere de små områdene det kan komme inn fra og dominere resten av markedet.

Beachhead-strategi

Alternativet til strandhode-strategien er spray- og be-teknikken. Den sistnevnte strategien innebærer å spre et generisk budskap til et bredt potensialmarked og stole på store tall for å vinne i det markedet. Bedrifter som bruker spray og bønn-teknikken setter ofte urealistiske større planer for å dominere markedssegmentene Total Addressable Market (TAM) Total Addressable Market (TAM), også referert til som totalt tilgjengelig marked, er den totale inntektsmuligheten som er tilgjengelig for et produkt eller service hvis eller produktkategorier. De når et stort antall mennesker, men deres innsats er ikke så målrettet som det er tilfelle med en strandhode-strategi.

Beachhead Defined

Begrepet strandhode er avledet av en militærstrategi som tar til orde for at når du nærmer deg et fiendtlig territorium, bør du planlegge og fokusere alle ressursene dine på å vinne et lite grenseområde som blir et høyborgsområde hvorfra du kan komme deg videre til fiendens territorium.

Begrepet refererer til 1944-invasjonen i Normandie hvor allierte tropper fokuserte oppmerksomheten mot Normandie-strendene, som de brukte til å iscenesette en motinvasjon i Europa og vinne andre verdenskrig. Konseptet ble først presentert i Geoffrey Moores bok, Crossing the Chasm.

Beachhead oppkjøp

Beachhead-strategien replikeres også i fusjoner og oppkjøp Fusjoner Oppkjøp M & A-prosess Denne guiden tar deg gjennom alle trinnene i M & A-prosessen. Lær hvordan fusjoner og oppkjøp og avtaler blir fullført. I denne guiden vil vi skissere anskaffelsesprosessen fra start til slutt, de forskjellige typer erververe (strategiske mot økonomiske kjøp), viktigheten av synergier og transaksjonskostnader. Et strandhodeoppkjøp skjer når en bedrift kjøper en annen virksomhet på en ny geografisk beliggenhet som en måte å etablere seg på det stedet for fremtidig vekstpotensial. En bedrift kan implementere en strandhode-strategi når markedet er veldig stort og det ikke vil ta risikoen for å gjøre en enorm investering i et nytt, uprøvd marked.

Beachhead-oppkjøp gjør det også mulig for et selskap å teste aksept av selskapets produkter i det nye markedet, og bestemme om de vil investere mer kapital i markedet eller forlate hele planen hvis markedet ikke er mottakelig for sine produkter.

Strategien kan også implementeres ved å kjøpe en minoritetsandel Ikke kontrollerende interesse En ikke-kontrollerende interesse (NCI) er en eierandel på mindre enn 50% i et selskap, der den posisjonen som holdes gir investoren liten innflytelse eller i et selskap, som det første trekket i en fiendtlig overtakelse. Oftest, når målet er klar over overtakelsesplanene til en erverver, kan det iverksette tiltak som kan forhindre at overtakelsen skjer. Noen av disse handlingene kan omfatte overføring av majoritetsaksjer til en stemmeberettiget tillatelse, å ta rettslige skritt eller å stemme ned på oppkjøpet.

Imidlertid, ved å anskaffe en minoritetsandel i målselskapet, kan erververen fremme sine planer om å eie et flertall av selskapets aksjer gradvis uten å alarmere. Strategien kan også hjelpe oppkjøperen med å vurdere om målet er et ideelt selskap for investeringer, siden det vil få bedre oversikt over selskapets virksomhet når det eier en minoritetsandel i målselskapet.

Beachhead Market

Et strandhodemarked kan defineres som et lite marked med spesifikke egenskaper som gjør det til et ideelt mål å selge et nytt produkt eller en ny tjeneste. Valget av markedet er basert på kompatibiliteten mellom tilgjengelige ressurser, produktet og selve markedet. Markedet skal hjelpe virksomheten med å tjene spesifikke mål som vil hjelpe den å komme seg fra barndommen til andre markeder.

Her er noen av forholdene som definerer et strandhode marked:

Kunder kjøper lignende produkter

En bedrift bør gå inn i et marked der potensielle kunder allerede kjøper et lignende produkt som det virksomheten har til hensikt å tilby.

Kunder har lignende salgssykluser

Kundene i det potensielle markedet bør ha lignende salgssykluser, og de bør forvente å få produktverdien på lignende måter. Salgssykluser er forutsigbare faser når et selskap forventer å selge sine produkter eller tjenester til kunder i et bestemt markedssegment.

Muntlig kommunikasjon mellom kunder

Et marked der kunder ofte sprer informasjon eller ideer fra jungeltelegrafen, er potensielt et godt marked for å implementere beachhead-strategien. Kundene kan tilhøre bestemte lokalsamfunn eller regioner der de deler informasjon med andre potensielle kunder. Disse markedene, der eksisterende kunder fungerer som referanser for potensielle kunder, fungerer som ideelle knutepunkter der nye virksomheter kan skape dominans.

Segmenter for Beachhead Market

En virksomhet bør ha en fokusert segmentering for beachhead-markedet for å gjøre det mulig å avgrense sine forslag. Markedssegmenteringen kan være basert på:

Geografi

Geografi refererer til hjemmemarkedet der virksomheten ønsker å lansere sine produkter eller tjenester. Siden det å kreve hjemmemarked vil kreve forholdsbygging og ansikt til ansikt, vil lokale arrangører ha glede av fordeler. De lokale arrangørene vil være godt kjent med kulturen i det lokale markedet, reisekostnadene og tilgangen til markedet blir minimert, og de lokale kundene vil være komfortable med å håndtere lokale leverandører.

Industri vertikal

Kunder verdsetter produkter som er spesielt designet for dem. En bedrift bør målrette og posisjonere sine produkter og tjenester slik at kundene kan skille selskapets produkter fra de som tilbys av konkurrentene.

Kundeprofiler

Egenskapene til tidlig bruk av produktet eller tjenesten som tilbys av et selskap kan defineres for å identifisere hvilket segment av markedet du vil målrette mot. De ideelle kundeprofilene bør omfatte early adopters og kunder som søker spesifikke løsninger, siden de er mer mottakelige for nye relasjoner eller produkttilbud.

Prosess

Et selskap kan bestemme seg for å tilby et nytt produkt i målmarkedet som tilbyr en rekke applikasjoner for forskjellige forretningsprosesser og teknologimiljøer. For bedre målretting i et strandhodemiljø, bør selskapet minimere bruken av bruksområder, slik at den først kan fokusere på bestemte kundekategorier, før den går videre til resten av markedet.

Flere ressurser

Finance er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-sertifiseringsprogram, designet for å forvandle alle til en verdensklasse finansanalytiker.

For å fortsette å lære og utvikle kunnskapen din om økonomisk analyse, anbefaler vi på det sterkeste de ekstra finansressursene nedenfor:

  • 5 Ps of Marketing 5 Ps of Marketing De 5 Ps of Marketing - Product, Price, Promotion, Place, and People - er viktige markedsføringselementer som brukes til å posisjonere en virksomhet strategisk. De 5 Pene av
  • Brand Equity Brand Equity I markedsføring refererer brand equity til verdien av et merke og bestemmes av forbrukerens oppfatning av merkevaren. Brand equity kan være positivt eller
  • Trusselen om nye deltagere Trusselen om nye deltagere Trusselen om nye deltagere refererer til trusselen som nye konkurrenter utgjør for nåværende aktører i en bransje. Det er en av kreftene som former
  • Walmart Marketing Mix Walmart Marketing Mix Walmart er et drivkraft for en virksomhet, og en av dens viktigste styrker er markedsføringsmiksen. Å overleve i personmarkedet krever mer enn bare flaks

Siste innlegg