RATE-funksjon - Formel, eksempler, hvordan du bruker RATE-funksjon

RATE-funksjonen er en Excel Financial-funksjon som brukes til å beregne renten på et lån eller avkastningen som trengs for å nå et spesifisert beløp på en investering over en gitt periode.

For en finansanalytiker kan RATE-funksjonen være nyttig for å beregne renten på nullkupongobligasjoner.

Formel

= RATE (nper, pmt, pv, [fv], [type], [gjett])

RATE-funksjonen bruker følgende argumenter:

 1. Nper (obligatorisk argument) - Totalt antall perioder (måneder, kvartaler, år osv.) Som lånet eller investeringen skal betales over.
 2. Pmt (obligatorisk argument) - Dette er betalingen for hver periode. Dette tallet må være uendret i løpet av lånets løpetid. Pmt inkluderer hovedstol og renter, men ingen andre gebyrer eller skatter. Hvis pmt er utelatt, må fv legges inn.
 3. PV (obligatorisk argument) - Nåverdien av alle fremtidige betalinger; hva alle fremtidige betalinger ville være verdt i dag.
 4. FV (valgfritt argument) - Dette er den fremtidige verdien som er målet for investeringen. Denne verdien er det vi har som mål å ha etter at den siste betalingen er utført. Hvis vi utelater fv, antas det å være 0 (den fremtidige verdien av et lån, for eksempel, er 0), og vi må inkludere et pmt-argument i stedet.
 5. Type (valgfritt argument) - Bestemmer hvordan formelen skal vurdere forfallsdato for betaling. Hvis typen er utelatt eller 0 er angitt, forfaller betalinger ved periodens slutt. Hvis 1 er lagt inn, forfaller betalinger i begynnelsen av perioden.
 6. Gjett (valgfritt argument) - Vår gjetning om hva renten skal være. Dette gir et startpunkt for RATE-funksjonen slik at den kan konvergere på et svar lettere før den når 20 iterasjoner.
  1. Når utelatt, antar RATE gjetningen å være 10%.
  2. Hvis RATE ikke konvergerer, kan du prøve andre verdier for denne inngangen.

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Hvordan bruker RATE-funksjonen i Excel?

Som en regnearkfunksjon kan RATE-funksjonen legges inn som en del av en formel i en celle i et regneark. For å forstå bruken av funksjonen, la oss se på et eksempel:

Eksempel - Bruke RATE-funksjonen

Anta følgende situasjon. Du tar opp et lån på $ 8000. Lånetiden er 5 år, og betalingen skjer hver måned. Lånebetalinger er $ 152,50. Hva ville renten være for dette lånet? Vi kan bruke RATE-funksjonen i Excel for å bestemme dette.

RATE Funksjonseksempel

Med dette kan vi fastslå at den årlige renten for dette lånet er 5,42%. Du vil merke at celle C7 er satt til negativ i formelen. Dette er fordi denne beregningen er fra perspektivet til den som tar lånet. Oversettelse av denne formelen er C7 det månedlige betalingsbeløpet. Det er kontantstrømmen som den enkelte må betale hver måned. Derfor mister han C7, og får dermed et negativt tall.

Hvis denne situasjonen skulle beregnes ut fra perspektivet til banken som utstedte lånet til låntakeren, ville C7 i stedet være positivt og C6 ville være det negative tallet. Dette er fordi lånet vil få C7 på en månedlig basis (kontantstrøm av månedlige innbetalinger). Det vil også miste det opprinnelige lånebeløpet, og dermed føre til at C6 blir det negative tallet i stedet.

Merknader å huske om RATE-funksjonen:

#1. #NUM! feil - Hvis resultatene av RATE ikke konvergerer innen 0.0000001 etter 20 iterasjoner, returnerer RATE #NUM! feilverdi. Dette kan skyldes manglende bruk av det negative eller positive tegnet med hensyn til kontantstrømkonvensjoner. Det er her eksemplet ovenfor kommer inn. Du vil merke at C7 er negativ fordi det er en kontantstrøm av månedlige innbetalinger. C6 er positiv fordi det er en kontantstrøm av det opprinnelige lånebeløpet. Hvis det ikke var noe negativt i C7, vil denne formelen sende et #NUM! feil.

Noen ganger er det nødvendig å gi en gjetning for at formelen skal fungere. Fordi svarene på RATE må konvergere innen 20 iterasjoner, gir en gjetning det til å starte iterasjonene nærmere det riktige svaret, og potensielt tillate det å finne svaret før 20 iterasjoner har oppstått.

# 2. #VERDI! error - Vises når noen av argumentene er ikke-numeriske.

# 3. RATE-funksjonen vil gi ut renten for perioden som lånebetalingene er i. Hvis du for eksempel beregner en rentesats for et lån med månedlige innbetalinger som ovenfor, vil renten beregnet av RATE-funksjonen være en månedlig rente . For å finne den årlige renten, må du multiplisere den kvartalsvise renten som er gitt av RATE-funksjonen med 12.

# 4. RATE-funksjonen krever også at 'nper' -argumentet er det totale antallet betalingsperioder for lån. Forsikre deg om at dette tallet er angitt i de riktige enhetene. Ved å bruke eksemplet ovenfor er den innførte nperen 60 fordi den er 5 år multiplisert med 12 måneder per år.

Tilleggsressurser

Takk for at du leser Finance-guiden til viktige Excel-funksjoner! Ved å ta deg tid til å lære og mestre disse funksjonene, vil du øke hastigheten på din økonomiske analyse betydelig. For å lære mer, sjekk ut disse ekstra økonomiressursene:

 • Avansert Excel-klasse
 • Topp Excel-formler å vite Avanserte Excel-formler må vite Disse avanserte Excel-formlene er viktige å kjenne og vil ta dine økonomiske analyseferdigheter til neste nivå. Avanserte Excel-funksjoner du må vite. Lær de 10 beste Excel-formlene hver finansanalytiker i verdensklasse bruker regelmessig. Disse ferdighetene vil forbedre regnearkarbeidet ditt i enhver karriere
 • Typer av grafer i Excel Typer av grafer Topp 10 typer grafer for datapresentasjon du må bruke - eksempler, tips, formatering, hvordan du bruker disse forskjellige grafene for effektiv kommunikasjon og i presentasjoner. Last ned Excel-malen med søylediagram, linjediagram, sektordiagram, histogram, foss, spredningsdiagram, kombinasjonsdiagram (søyler og linje), målediagram,
 • Sertifiserte finansanalytikerbetegnelser Veiledninger til betegnelser på finansielle tjenester. Denne delen dekker alle de viktigste betegnelsene innen økonomi, fra CPA til FMVA. Disse fremtredende betegnelsene dekker karrierer innen regnskap, finans, investeringsbank, FP&A, statskasse, IR, bedriftsutvikling og ferdigheter som finansiell modellering,

Siste innlegg