Terminarkmal - Last ned gratis maltermark

Et terminolegg skisserer de grunnleggende vilkårene for en investeringsmulighet og er en ikke-bindende avtale som fungerer som utgangspunkt for mer detaljerte avtaler - som et forpliktelsesbrev, endelig avtale (aksjekjøpsavtale) eller tegningsavtale. Termineark blir ofte produsert av investeringsbankfolk Investment Banking Career Path Investment banking karriereveiledning - planlegg din IB karrierevei. Lær om lønn til investeringsbank, hvordan bli ansatt og hva du skal gjøre etter en karriere i IB. Investeringsbankdivisjonen (IBD) hjelper myndigheter, selskaper og institusjoner med å skaffe kapital og fullføre fusjoner og oppkjøp (M&A). på vegne av bedriftsutstedere Bedriftsinformasjon Juridisk bedriftsinformasjon om Corporate Finance Institute (Finance).Denne siden inneholder viktig juridisk informasjon om økonomi, inkludert registrert adresse, skattenummer, virksomhetsnummer, stiftelsessertifikat, firmanavn, varemerker, juridisk rådgiver og regnskapsfører. . Last ned vår gratis malmal.

termarkmal

Last ned gratis malen

Skriv inn navn og e-post i skjemaet nedenfor og last ned gratis malen nå!

Terminmal - eksempel

Merk: Dette begrepsarket er kun for pedagogiske formål og skal ikke brukes til andre formål.

Utsteder: [Navn] (“Corporation”)

Tilbudets art : [Meglet eller ikke-meglet] [rettet emisjon] ("Tilbudet") av [Fellesaksjer].

Type sikkerhet: [Felles aksjer]

Tilbudsstørrelse: [Opptil $ 50 millioner]

Utstedelsespris: $ [10,00] per [Andel] ("Utstedelsesprisen").

Kommisjon: [6,0]%

Store bokstaver: Omtrent $ [60.000.000]. Fremlagt som "Utstilling [A]".

Utbytte: [Beskriv utbyttepolitikken.]

Preferensielle likvidasjonsrettigheter: [Beskriv eventuelle likvidasjonspreferanser.]

Definisjon av likvidasjonshendelse: [Inkluder definisjon fra juridisk rådgiver.]

Konverteringsrettigheter: [Beskriv, hvis aktuelt.]

Anti-fortynning: [For eksempel: Aksjene skal ha en viss sedvanlig beskyttelse mot fortynning for alle aksjeemisjoner til priser som er lavere enn Emisjonskursen, basert på en vektet gjennomsnittlig formel, og med forbehold om standard unntak.]

Stemmerett: [Beskriv stemmeretten.]

Bruk av inntekt : [Inntektene fra Tilbudet skal primært brukes til generelle bedrifts- og arbeidskapitalformål.]

Avslutningsbetingelser: [Avslutning av Tilbudet vil være betinget av fullførelse av tilfredsstillende aktsomhet, gjennomføring av nødvendige definitive avtaler for fullføring av Tilbudet, mottakelse av alle nødvendige bedriftsgodkjenninger og tredjepartsgodkjenning for Tilbudet. Etc.]

Agent: [Generic Capital Corp.]

Utløpsdato: [Dato]

Merk: Dette begrepsarket er kun for pedagogiske formål og skal ikke brukes til andre formål.

Dokumenter i private kapitalinnsamlingstransaksjoner

Lurer du på hvor termbladet passer i den generelle prosessen med å skaffe kapital til private selskaper?

Her er en liste over alle hoveddokumentene i privat kapitalinnsamling:

  1. Teaser / 1-personsøker
  2. Ikke-avsløringsavtale (NDA)
  3. Ledelsespresentasjon
  4. Terminark
  5. Tilbyr memorandum
  6. Abonnementsavtale

Vanligvis vil investeringsbankfolk eller rådgivere ved transaksjonen sende folk et Teaser eller en-side markedsføringsdokument som beskriver investeringsmuligheten. Hvis investorer er interessert, vil de undertegne en NDA og motta mer detaljert informasjon som ledelsespresentasjonen, et tilbudsmemorandum og et terminark. Den siste fasen blir en abonnementsavtale.

Flere ressurser

Å vite hvordan man lager et terminliste er et viktig sett med investeringsbank.

For å forberede deg på en karriere innen investeringsbank, bedriftsutvikling eller private equity, kan du finne disse ressursene nyttige:

  • Hva er investeringsbank Investeringsbank Investeringsbank er divisjon av en bank eller finansinstitusjon som betjener myndigheter, selskaper og institusjoner ved å tilby rådgivningstjenester (kapitalinnsamling) og fusjoner og oppkjøp (M&A). Investeringsbanker fungerer som mellomledd
  • Hvorfor investeringsbank Hvorfor investeringsbank? Nesten alle investeringsbankintervjuer vil stille spørsmålet: hvorfor investeringsbank? Jeg ønsker å jobbe i investeringsbank fordi det er den raskeste måten å lære økonomisk modellering, verdsettelse, Excel og forstå arten av store bedriftstransaksjoner. Jeg er klar over at jobben har et strengt hierarki, veldig lange timer
  • Verdsettelsesteknikker Verdsettelsesmetoder Når en verdsetter et selskap som en løpende virksomhet, er det tre hovedverdsettelsesmetoder som brukes: DCF-analyse, sammenlignbare selskaper og presedens transaksjoner. Disse metodene for verdsettelse brukes i investeringsbank, aksjeforskning, private equity, bedriftsutvikling, fusjoner og oppkjøp, gjeldsrike oppkjøp og finansiering
  • Typer av økonomiske modeller Typer av økonomiske modeller De vanligste typene av økonomiske modeller inkluderer: 3 uttalelsesmodell, DCF-modell, M & A-modell, LBO-modell, budsjettmodell. Oppdag de 10 beste typene

For å finne ut mer, sjekk ut det interaktive karrierekartet vårt.

Siste innlegg