Rettsmedisinske revisjonsveiledning - Hvorfor og hvordan rettsmedisinske revisjoner blir formet

En rettsmedisinsk revisjon er en undersøkelse av selskapets økonomiske poster for å utlede bevis som kan brukes i en domstol eller rettslig prosedyre.

For eksempel Telemart, på anbefaling av Chief Financial Officer (CFO) Hva gjør en finansdirektør Hva gjør en finansdirektør - CFOs jobb er å optimalisere selskapets økonomiske resultater, inkludert: rapportering, likviditet og avkastning på investeringen . Innenfor inngikk en kontrakt med RJ Inc for levering av vogner. På den tiden var RJ Inc ikke autorisert til å drive virksomhet, da lisensen ble suspendert på grunn av visse uregelmessigheter i betalt skatt. Finansdirektøren hadde kjennskap til dette faktum, men likevel anbefalt at Telemart inngikk en kontrakt med RJ Inc fordi han i hemmelighet mottok kompensasjon fra RJ for å gjøre det.

En rettsmedisinsk revisjon kan avdekke slike tilfeller av svindel.

Rettsmedisinske revisjonstema

Hvorfor gjennomføres en rettsmedisinsk tilsyn?

Kriminaltekniske undersøkelser er gjort av flere grunner, inkludert følgende:

Korrupsjon

I en rettsmedisinsk revisjon, mens en etterforsker svindel, ville en revisor se etter:

 1. Interessekonflikter - Når en svindler bruker sin innflytelse for personlig gevinst som er skadelig for selskapet. For eksempel hvis en leder tillater og godkjenner unøyaktige utgifter til en ansatt som han har personlige forhold til. Selv om lederen ikke har direkte økonomisk fordel av denne godkjenningen, anses han sannsynlig å motta personlige fordeler etter å ha foretatt slike upassende godkjenninger.
 2. Bestikkelser - Som navnet antyder, er det bestikkelse å tilby penger for å få ting gjort eller påvirke en situasjon til fordel. For eksempel bestikket Telemith en ansatt i Technosmith-selskapet for å gi visse data for å hjelpe Telesmith med å utarbeide et anbudstilbud til Technosmith.
 3. Utpressing - Hvis Technosmith krever penger for å tildele en kontrakt til Telemith, vil det utgjøre utpressing.

Misbruk av eiendeler

Dette er den vanligste og mest utbredte form for svindel. Misbruk av kontanter, oppretting av falske fakturaer, innbetalinger til ikke-eksisterende leverandører eller ansatte, misbruk av eiendeler eller tyveri av varelager er noen få eksempler på slik misbruk av eiendeler.

Regnskapssvindel

Bedrifter kommer inn i denne typen svindel for å prøve å vise selskapets økonomiske ytelse som bedre enn hva den faktisk er. Målet med å presentere falske tall kan være å forbedre likviditeten, sikre at toppledelsen fortsetter å motta bonuser, eller å håndtere press for markedsutviklingen.

Noen eksempler på formen som svindel i regnskapet har, er forsettlig forfalskning av regnskap, utelatelse av transaksjoner - enten inntekter eller utgifter, manglende avsløring av relevante detaljer fra regnskapet, eller ikke å anvende de nødvendige regnskapsstandardene.

Prosedyre for kriminalteknisk etterforskning

En kriminalteknisk revisor er pålagt å ha spesiell opplæring i rettsmedisinske revisjonsteknikker og i lovligheten av regnskapsspørsmål.

En rettsmedisinsk tilsyn har flere trinn som må utføres i tillegg til vanlige revisjonshandlinger.

 1. Planlegg etterforskningen - Når klienten ansetter en rettsmedisinsk revisor, kreves det at revisor forstår hva fokuset for revisjonen er. For eksempel kan klienten være mistenksom overfor mulig svindel når det gjelder kvaliteten på de leverte råvarene. Kriminalteknologen vil planlegge etterforskningen for å oppnå mål som:
 • Identifiser hvilket svindel som eventuelt blir utført
 • Bestem tidsperioden der svindelen har skjedd
 • Oppdag hvordan svindelen ble skjult
 • Identifiser gjerningsmennene av svindelen
 • Kvantifiser tapet på grunn av svindel
 • Samle relevant bevis som er tillatt i retten
 • Foreslå tiltak som kan forhindre slike svindel i selskapet i fremtiden
 1. Innhenting av bevis - Ved avslutningen av revisjonen kreves kriminalteknisk revisor å forstå den mulige typen svindel som er utført og hvordan den er begått. Bevisene som samles inn skal være tilstrekkelig til å bevise svindlerens (e) svindler (e) i retten, avsløre detaljene i svindelordningen og dokumentere hvor mye økonomisk tap som er lidd og partene som er berørt av svindelen.

En logisk bevisstrøm vil hjelpe retten til å forstå svindelen og bevisene som presenteres. Rettsmedisinske revisorer er pålagt å ta forholdsregler for å sikre at dokumenter og annet bevis som samles inn ikke blir skadet eller endret av noen.

Vanlige teknikker som brukes for å samle bevis i en rettsmedisinsk tilsyn inkluderer følgende:

 • Vesentlige teknikker - For eksempel å gjøre en forsoning, gjennomgang av dokumenter osv
 • Analytiske prosedyrer - Brukes til å sammenligne trender over en viss tidsperiode eller for å få komparative data fra forskjellige segmenter
 • Datastøttede revisjonsteknikker - Dataprogrammer som kan brukes til å identifisere svindel
 • Forstå interne kontroller og teste dem for å forstå smutthullene som gjorde det mulig å utføre svindel.
 • Intervjuer mistenkte (e)
 1. Rapportering - Det kreves en rapport slik at den kan presenteres for en klient om svindelen. Rapporten skal inneholde resultatene av etterforskningen, et sammendrag av bevisene, en forklaring på hvordan bedrageriet ble utført, og forslag til hvordan internkontroll kan forbedres for å forhindre slike svindel i fremtiden. Rapporten må presenteres for en klient slik at de kan fortsette med å reise en sak hvis de ønsker det.
 2. Rettssaker - Rettsmedisin må være til stede under rettsforhandlinger for å forklare de innsamlede bevisene og hvordan den mistenkte ble identifisert. De bør forenkle de komplekse regnskapsspørsmålene og forklare på lekespråk, slik at folk som ikke har forståelse for regnskapsbetingelsene, fremdeles kan forstå svindelen som ble utført.

For å oppsummere, er en rettsmedisinsk revisjon et detaljert oppdrag som krever ekspertise i ikke bare regnskaps- og revisjonsprosedyrer, men også ekspertkunnskap om det juridiske rammeverket. En rettsmedisinsk revisor er pålagt å ha forståelse for ulike svindel som kan utføres og om hvordan bevis må samles inn.

Mer læring og ressurser

Hos Finance er vi på oppdrag for å hjelpe deg med å fremme karrieren din. Vi håper dette har vært en nyttig guide for rettsmedisinske revisjoner, og tror du vil dra nytte av våre ekstra ressurser nedenfor:

 • Hvordan analysere årsregnskap Analyse av regnskap Hvordan utføre analyse av regnskap. Denne guiden vil lære deg å utføre en regnskapsanalyse av resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen inkludert marginer, forhold, vekst, likviditet, gearing, avkastning og lønnsomhet.
 • Revidert finansregnskap Revidert finansregnskap Offentlige selskaper er forpliktet etter loven til å sikre at deres regnskap blir revidert av en registrert CPA. Hensikten med den uavhengige revisjonen er å gi forsikring om at ledelsen har avlagt regnskap uten vesentlige feil. Revidert regnskap hjelper beslutningstakere
 • Hvordan bli en god finansanalytiker The Analyst Trifecta® Guide Den ultimate guiden om hvordan du kan være en finansanalytiker i verdensklasse. Vil du være en finansanalytiker i verdensklasse? Ønsker du å følge bransjeledende beste praksis og skille deg ut fra mengden? Prosessen vår, kalt The Analyst Trifecta®, består av analyse, presentasjon og myke ferdigheter
 • Bedriftsøkonomisk karriere kart

Siste innlegg