Brutto mot netto - Lær forskjellen mellom brutto og netto

Brutto betyr den totale eller hele mengden av noe, mens netto betyr det som gjenstår fra det hele etter at visse fradrag er gjort. For eksempel er et selskap med inntekter Salgsinntekter Salgsinntekter er inntekten som selskapet mottar fra salg av varer eller levering av tjenester. I regnskap kan begrepene "salg" og "inntekt" brukes, og blir ofte brukt om hverandre, for å bety det samme. Inntekt betyr ikke nødvendigvis mottatt kontanter. på $ 10 millioner og utgifter Faste og variable kostnader Kostnad er noe som kan klassifiseres på flere måter avhengig av arten. En av de mest populære metodene er klassifisering etter faste kostnader og variable kostnader. Faste kostnader endres ikke med økninger / reduksjoner i produksjonsvolumsenheter,mens variable kostnader bare er avhengige av $ 8 millioner rapporterer en bruttoinntekt på $ 10 millioner (hele) og nettoinntekt på $ 2 millioner (den delen som gjenstår etter fradrag). Denne guiden vil sammenligne brutto mot netto i forretningssammenheng.

Brutto mot netto

Eksempler på brutto artikler

I finans og regnskap er det mange poster i regnskapet. Tre regnskaper De tre regnskapene er resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen. Disse tre kjerneuttalelsene er intrikat som blir referert til som brutto.

Eksempler inkluderer:

 • Brutto eiendeler - Verdien av eiendeler før eventuelle fradrag
 • Bruttoinntekt - Alle inntekter før gjenstander blir nettet (f.eks. Refusjon og retur)
 • Brutto fortjeneste - fortjenestemargin etter bare fradrag for salg eller kostnad for solgte varer Kostnad for solgte varer (COGS) Kostnad for solgte varer (COGS) måler de "direkte kostnadene" som påløper i produksjonen av varer eller tjenester. Det inkluderer materialkostnader, direkte arbeidskostnader og direkte fabrikkomkostninger, og er direkte proporsjonal med inntektene. Når inntektene øker, kreves det flere ressurser for å produsere varene eller tjenesten. COGS er ofte
 • Bruttomargin - Bruttofortjeneste delt på inntekt, og viser fortjeneste i prosent

Eksempler på nettoprodukter

Det er også mange tilfeller av nettoposter som vises i regnskapet.

Eksempler inkluderer:

 • Netto eiendeler - Verdien på eiendeler etter at visse forpliktelser er trukket
 • Nettoinntekt - Inntekt etter refusjon, retur eller andre varer blir trukket
 • Netto inntjening - bunnlinjen som gjenstår etter å ha trukket alle utgifter fra inntektene
 • Nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt er en nøkkelpost, ikke bare i resultatregnskapet, men i alle de tre hovedregnskapene. Mens den er oppnådd gjennom resultatregnskapet, brukes nettoresultatet også i både balansen og kontantstrømoppstillingen. - Samme som netto inntjening
 • Nettomargin Netto fortjenestemargin Netto fortjenestemargin (også kjent som "Profit Margin" eller "Net Profit Margin Ratio") er en finansiell ratio som brukes til å beregne prosentandelen av fortjeneste et selskap produserer av den totale inntekten. Den måler mengden nettoresultat et selskap oppnår per dollar av inntekter. - Nettoinntekt delt på inntekter, viser nettoinntekt i prosent av

Brutto mot nettokalkulator

La oss gjennomgå to eksempler som er oppført ovenfor og beregne de forskjellige brutto vs nettobeløpene.

Eiendeler: Et selskap eier land verdt $ 5 millioner, en bygning verdt $ 2 millioner og har et pantelån på $ 4 millioner. Brutto aktivaverdi er $ 7 millioner ($ 5 millioner + $ 2 millioner) og eiendelverdien er $ 3 millioner ($ 5 millioner + $ 2 millioner - $ 4 millioner).

Inntekt: Det samme selskapet rapporterer leieinntekter på 1 million dollar per år, rentebetalinger på 200 000 dollar, lønn på 250 000 dollar og skatt på 100 000 dollar. Bruttoinntekten er $ 1 million. Nettoinntekten er $ 450.000 ($ 1 million - $ 200.000 - $ 250.000 - $ 100.000).

Brutto mot netto - Kalkulatoreksempel

Last ned Finance Excel kalkulator for å legge inn dine egne tall og beregne forskjellige verdier på egenhånd. Som du ser i filen, kan du enkelt endre tallene eller legge til / fjerne rader for å endre elementene som er inkludert i beregningen.

Brutto mot netto i samtaler

Begrepene brutto og netto brukes ofte i regnskaps- og økonomisamtaler. Den enkleste måten å vite hva noen mener er å tenke på hva som naturlig kan trekkes fra noe.

For eksempel, hvis noen sier: "Vårt firma tjente 30 millioner dollar i fjor i vår online divisjon.", Kan det være lurt å spørre dem: "Brutto eller netto?". Hvis de sier brutto, betyr de sannsynligvis enten inntekt eller bruttofortjeneste (du må kanskje be om nærmere avklaring). Hvis de sier netto, kan du anta at det er nettoinntekt (etter at alle utgifter er trukket), men det kan hende du fortsatt må be om avklaring, da de bare kan tenke på driftskostnader (som ekskluderer renter og skatter), eller de kan være inkludert alle elementene.

Dessverre, som du kan se i eksemplet ovenfor, er det noen ganger tvetydig hva noen mener når de sier "brutto" eller "netto", så ytterligere avklaring kan være nødvendig. Den eneste måten å vite sikkert hva noen mener er å spørre dem nøyaktig hva som er inkludert og / eller hva som er trukket fra figuren.

Tilleggsressurser

Takk for at du leser denne veiledningen for å forstå hva brutto mot netto betyr i en økonomisk kontekst.

Finans er den offisielle leverandøren av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) TM FMVA®-sertifisering Bli med på 350 600 studenter som jobber for selskaper som Amazon, JP Morgan og Ferrari-betegnelse, skapt for å hjelpe til med å forvandle alle til en finansanalytiker i verdensklasse. For å fortsette å lære og fremme karrieren din, vil disse ekstra finansressursene være nyttige:

 • Nettoinntekt Nettoinntekt Nettoinntekt er en nøkkelpost, ikke bare i resultatregnskapet, men i alle de tre hovedregnskapene. Mens den er oppnådd gjennom resultatregnskapet, brukes nettoresultatet også i både balansen og kontantstrømoppstillingen.
 • Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste Bruttofortjeneste er det direkte overskuddet etter å ha trukket kostnadene for solgte varer, eller "kostnadene ved salg", fra salgsinntektene. Den brukes til å beregne bruttomarginen og er det opprinnelige fortjenestetallet oppført på selskapets resultatregnskap. Bruttofortjeneste beregnes før driftsresultat eller nettoresultat.
 • Balanse Balanse Balansen er en av de tre grunnleggende regnskapene. Disse uttalelsene er nøkkelen til både økonomisk modellering og regnskap. Balansen viser selskapets forvaltningskapital, og hvordan disse eiendelene finansieres, enten gjennom gjeld eller egenkapital. Eiendeler = Gjeld + egenkapital
 • Financial Accounting Theory Financial Accounting Theory Financial Accounting Theory forklarer "hvorfor" bak regnskap - årsakene til at transaksjoner rapporteres på visse måter. Denne guiden vil hjelpe deg med å forstå hovedprinsippene bak Financial Accounting Theory

Siste innlegg

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found